Ingående av avtal om vårdnad av barn under åverkan av psykiska besvär

2018-01-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej ligger i skilsmässa och min fru fick mig även att skriva på papper om att ge henne ensam vårdnad. Detta gjorde hon medans jag hade en rejäl livskris pga dåligt mående och låg inlagd på psyket för självhat och självmordstankar. Jag ville inte skriva på men jag var så svag att jag inte orkade stå emot. Min fråga är att kommer domstolen per automatik ge henne rätt för att jag skrev på eller kommer domstolen gå på det som är bäst för barnen. En fortsatt god kontakt för barnen med båda föräldrarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Till att börja med kan det konstateras att avtal som ingåtts med någon som lider av en psykisk sjukdom kan ogiltigförklaras. Det tydligaste exemplet på detta är lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Med andra ord kan du med all sannolikhet få avtalet ogiltigförklarat om du kan styrka att du mådde psykiskt dåligt vid tiden för avtalets ingående. Detta bedömer jag att du kan eftersom du var inlagd och detta rimligen måste dokumenterats.

Utöver detta så måste ett avtal om förändring av vårdnaden av ett barn godkännas av socialnämnden för att vara giltigt enligt 6 kap. 6 § föräldrabalken. Huruvida socialnämnden skulle godkänna ett avtal om ensam vårdnad när den ena föräldern hävdar att avtalet ingåtts under olämpliga former kan jag inte uttala mig om, men enligt min bedömning är detta mindre relevant med hänsyn till det jag förklarade i första stycket.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?