Ingående av äktenskap med asylsökande

2019-11-13 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Min pojkvän är asylsökande i Tyskland och har inte fått svar på sin ansökan ännu.Vi har känt varandra i 1 år och har haft planer på att gifta oss men sen hamnade han i Tyskland och nu undrar vi om jag som är svensk medborgare fortfarande kan gifta mig med honom som är asylsökande för att han sedan ska kunna flytta hit så vi kan bo tillsammans och starta vårat liv?Jag är född och uppvuxen i Sverige har ett bra jobb och en bra inkomst.Det ska nämnas att han under sin flykt till Tyskland blev av med passet men har ett tillfälligt ID kort som är utfärdat i Tyskland samt ID kortet från hemlandet men inget pass.
SVAR

Mitt svar: Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Förutsatt att kraven i äktenskapsbalken är uppfyllda, har du som svensk medborgare rätt att gifta dig med en asylsökande. Här krävs bland annat att parterna genomgår en hindersprövning hos Skatteverket.
Beträffande människor som inte är folkbokförda i Sverige kan det komma att krävas ytterligare intyg på att personen i fråga är behörig att ingå äktenskap.

Förutsättningar för uppehållstillstånd

Den som vistas längre än tre månader i Sverige ska ha uppehållstillstånd (2 kap. 5 § UtlL). Man kan få uppehållstillstånd på olika grunder, t.ex. på grund av att man behöver skydd (asyl), anknytning eller arbete samt studier.

I ditt fall utgår jag från att den mest rimliga anledningen här till uppehållstillstånd är på grund av den anknytning personen i fråga har till dig. Uppehållstillstånd ska, om det inte finns särskilda skäl som talar mot det, bland annat ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § p.1 UtlL). Uppehållstillstånd på grund av anknytning får beviljas endast om personen som är utlänningen åberopar anknytning till kan försörja sig och utlänningen har en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig och utlänningen (9 § första stycket begränsningslagen).

Om uppehållstillstånd vid ingående äktenskap

En person med avsikt att ingå äktenskap med en som är bosatt eller har uppehållstillstånd i Sverige, kan få uppehållstillstånd om förhållandet framstår som seriöst och inte andra särskilda skäl talar emot det (5 kap. 3 a § 1 p. UtlL).
Bedömningen ifall förhållandet görs genom att titta på olika faktorer, exempelvis hur länge har förhållandet pågått, hur ofta dessa träffas, om personerna i fråga talar samma modersmål, hur god kännedom dessa har om varandra och om de har eller väntar barn tillsammans.

Övrigt att beakta

En ansökan om uppehållstillstånd ska som utgångspunkt ske från din makes hemland, innan inresan till Sverige (5 kap. 18 § UtlL). I ert fall innebär det att din blivande make kan ansöka om visum och åka till Sverige i högst 90 dagar. Om han däremot vill ansöka om uppehållstillstånd måste han därefter åka hem till Tyskland och ansöka om uppehållstillståndet.

Ni kan ansöka om uppehållstillstånd online, via Migrationsverkets hemsida. På den bifogade länken kan ni se exakt hur förfarandet går till samt vilka dokument och uppgifter som måste bifogas.

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1050)
2020-08-07 Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

Alla besvarade frågor (82723)