FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/12/2021

Införsel av batong - smugglingsbrott?

Hej

Jag har beställt en batong från kina, jag tänkte absolut inte använda den för våld. Jag beställde den bara för skoj skull leka tjuv och polis med min flickvän. Och igår fick jag hem ett brev från tullverket att jag är misstänkt för smuggling. Jag blev jätte rädd och jag undrar vad som kommer att hända nu och vad bör jag göra och om det här brottet kommer att synas i brottsregistret.

Brevet från tullverket ser ut så här

Tullverket har öppnat en postförsändelse adresserad till dig med stöd av 8§ l lag (1196:701).

Tullkontrollen har utförts vid kontrollplats i Malmö Postnord 2021-11-08 av gränskyddsgrupp. Försändelsen misstänks innehålla införselreglerade varor, som inte anmälts. Tullverket har därför tagit varan/varorna i beslag i enlighet med 22§ lagen om straff för smuggling. Skriv, e-posta eller ring till Tullverket om du har frågor eller om du vill lämna en redogörelse. Om du inte meddelat dig inom 4 veckor från det att du tog emot denna skrivelse kan varan/varorna komma att förverkas med stöd av 16§ lagen om straff för smuggling. Beslutet om förverkande delges genom att det anslås hos Tullverket. Missnöje med beslutet kan anmälas till Tullverket inom 4 veckor från att det anslås.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du har importerat en batong och att du fått ett brev om förverkande och undrar om du kan dömas för smuggling och om detta då kommer att synas i ditt brottsregister.


Är detta ett smugglingsbrott?

Av förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremåls första paragraf framgår att det krävs ett särskilt tillstånd, som utges av polismyndigheten enligt förordningens tredje paragraf, för att införa bland annat batonger i Sverige. I det fallet att ett föremål som kräver tillstånd för att införas i Sverige har införts i Sverige utan tillstånd har en olovlig införsel skett. En olovlig införsel kan vara ett smugglingsbrott enligt femte paragrafen i samma förordning. Smuggling förutsätter, enligt tredje paragrafen i lagen om straff för smuggling, att varan som omfattas av ett särskilt föreskrivet förbud, batongen i detta fall, är införd i Sverige, att ingen anmälan gjorts till tullen och det krävs även ett uppsåt till gärningen. Av din beskrivning så verkar det som att varan har införts och att det även inte gjorts någon anmälan. Typiskt sett är gärningen ett brott om du har uppsåt till den faktiska gärningen, alltså beställandet av varan i detta fall. Man brukar tala om att okunnighet om lagen inte ursäktar gärningen. När det kommer till smugglingsbrott är dock lagen lite mer generös. Det är nämligen så att det i många fall krävs att gärningsmannen har haft kännedom om införselförbudet för att han ska kunna hållas ansvarig. I bl a RH 2003:33 framhålls det att okunnighet om förbudet mot införsel av en viss vara kan medföra ansvarsfrihet, men inte om den som infört varan måste ha känt till förbudet.

Vad kommer att hända nu?

Det är alltså inte självklart att införseln av batongen, även fast det är en reglerad vara som du saknade tillstånd till att införa, är ett smugglingsbrott. Att tullverket förverkat din batong betyder inte nödvändigtvis att åklagaren kommer att väcka åtal och om åklagaren väcker åtal betyder inte det nödvändigtvis att du kommer dömas. Skulle åklagaren anse att det finns förutsättningar för att väcka ett allmänt åtal så skulle det nog i ditt fall röra sig om ett ringa smugglingsbrott enligt fjärde paragrafen i lagen om straff för smuggling, vilket är ett bötesbrott. Eftersom det rör sig om ett bötesbrott skulle åklagaren troligen erbjuda dig ett strafföreläggande enligt RB 48:1. Detta innebär att du skulle kunna slippa domstolsprocessen om du erkänner gärningen och att du erläggs ett bötesstraff utan en domstolsprövning. Skulle du välja att acceptera ett strafföreläggande skulle detta synas i ditt belastningsregister enligt tredje paragrafen i lagen om belastningsregister. Det skulle naturligtvis även synas i ditt belastningsregister om du skulle dömas för detta efter en domstolsprövning.

Min rekommendation

Återigen vill jag påpeka att det inte är självklart att din införsel har utgjort ett brott om du varit i en genuin villfarelse om införselförbudets omfattning eller innebörd. Jag rekommenderar dig att avvakta och om det, mot all förmodan, skulle komma en kallelse till förhör eller om du skulle erbjudas ett strafföreläggande rekommenderar jag dig att kontakta våra erfarna jurister här på Lawline för vidare rådgivning.

Jag hoppas att jag lyckades skapa lite mer klarhet och jag önskar dig lycka till,

Egil SellgrenRådgivare