FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte09/08/2014

Information om släktings bortgång

Hej,

Min pappa avled för några år sedan. Jag var det enda barnet och ärvde honom. Min pappa har en bror som är barnlös, och vad jag förstår så innebär det att jag står i tur att även ärva honom. Dessvärre så har jag ingen kontakt med honom. På pappas begravning sa han att han skulle skriva ett testamente och ville ha mitt personnummer, men jag gav inte det till honom då jag inte uppfattar honom som sympatisk. Kanske dumt gjort? Hur kommer jag att få reda på när han går bort? Sker det ett "automatiskt utskick" från Skatteverket eller liknande? Eller, hur ska jag få informationen? Blev delvis "snuvad" på pengar då min far gick bort och jag vill helst undvika att det sker igen..... Stort tack på förhand! 

Lawline svarar

Hej!

Då din farbror inte har barn och din pappa är avliden så ärver du din farbror, 2:2 ärvdabalken (ÄB). Då du är legal arvinge ska du på två sätt informeras efter din farbror avlidit, innan arvet efter honom kan fördelas.

För det första ska en bouppteckning göras när din farbror avlidit. Då ska en bouppteckningsförrättning hållas, dvs ett möte där det som ska finnas med i bouppteckningen, t.ex. tillgångar, skulder, testamenten och vilka som är arvingar, gås igenom. Till förrättningen måste bl.a. alla legala arvingar kallas, 20:2 ÄB. Du ska alltså informeras i god tid innan förrättningen om när och var den ska hållas, och har även möjlighet att närvara om du vill. Efteråt ska bouppteckningen registreras hos Skatteverket, och de kommer inte registrera bouppteckningen om inte du blivit kallad.

För det andra ska alla legala arvingar delges testamente om sådant finns, 14:4 ÄB. Du ska därför få en kopia av din farbrors testamente efter att han har avlidit. Om du inte delges vinner inte testamentet laga kraft och arvet kan inte fördelas enligt det. 

Du ska alltså få information både om bouppteckning och testamente efter att din farbror avlidit, varför det inte går för övriga inblandade att underlåta att informera dig.

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare