FrågaKÖPRÄTTÖvrigt28/04/2022

Information och ångerrätt vid köp på nätauktion?

Hej Jag deltog i en nätauktion för första gången i mitt liv igår. Jag budade på en klocka och vann budet på 125 000 kr vilket är vad klockan är värd. Jag blev dock chockad när jag fick en faktura på 153 125 kr och då framgår det att man betalar diverse avgifter och provisioner till deras medarbetare. Innan jag deltog i auktionen så lusläste jag deras villkor vilket man kan hitta på deras hemsida men jag tycker att den är så dåligt uppbyggd att det nästan känns medvetet. De skriver Villkor OCH prislista, läser man deras villkor så står där visserligen "9.3 Utöver priset (det vinnande budet) som ska erläggas för varje enskilt Föremål ska Köparen betala den provision och de avgifter som anges i den prislista som gäller när det vinnande budet lades eller då försäljningen för ett fast pris genomfördes. Vidare tillkommer ersättning som ska betalas för upphovsmannens följerätt, se vidare nedan under avsnitt 10." Det står dock inte specificerat om vad de menar med prislista, det är med små bokstäver och inte på något sätt påvisar det att de hänvisar till en annan specifik flik som heter "Prislista". Jag hade aldrig i mitt sunda förnuft budat så högt om detta var klart och tydligt. Har mailat med deras kundtjänst fram och tillbaka under dagen och mer eller mindre blivit ombedd att betala faktura, när jag påpekar att jag inte har de pengar de kräver ifrån mig så säger de att jag kan ta det på avbetalning.

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

I mitt svar kommer jag tillämpa Distansavtalslagen (förkortat DAL). Lagen är tillämplig bland annat vid distansavtal köp av lös egendom mellan konsumenter och näringsidkare (se 1 kap. 1 och 2 §§ samt 2 kap. 1 § DAL). 


Information har sannolikt varit tillräckligt tydlig

Information om bland annat tillkommande kostnader ska ges till konsumenten innan avtalet ingås (se 2 kap. 2 § 4 p. DAL). Informationen ska ges på ett klart och begripligt sätt (2 kap. 3 § DAL). Jag kan inte ge dig något helt säkert svar men i det här fallet så tror jag att den information som givits är tillräckligt tydlig. 


Ett alternativ skulle kunna vara att utnyttja din ångerrätt 

Jag tror att det är svårt för dig att på rättslig väg sätta ned priset till 125.000 kr (dvs. ditt bud) med grund i att informationen enligt din mening inte var tillräckligt tydlig. Ett alternativ hade därför kunnat vara att utnyttja din ev. ångerrätt. I sådana fall så får du ju inte behålla klockan, men samtidigt behöver du ju inte betala fakturan som blev större än du trott. 

Som huvudregel gäller att konsumenter har ångerrätt vid köp av näringsidkare på distans (se 2 kap. 10 § DAL). Detta gäller dock inte om avtalet ingås vid auktion och det går att delta i auktionen på annat sätt än med ”medel för distanskommunikation”. Det spelar alltså roll vilken typ av auktion du har deltagit i och om den har skett helt på distans (via internet) eller inte. Om auktionen har varit helt på distans så har du troligtvis rätt att ångra ditt köp. 

Om du vill utöva din ångerrätt ska detta ske inom 14 dagar från det att du fått varan i din besittning (se 2 kap. 10 § och 12 § DAL). 


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att situationen löser sig!
Med vänliga hälsningar, 

Felicia ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”