Införande och bärande av karambit och knogjärn

2017-03-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag är väldigt sugen på att veta bestämmelserna på 2 grejer, den första grejen är Karambits, en sorts kniv. Finns det några bestämmelser kring att beställa hem antal sådana? Och den andra är ett typ av knogjärn för 2 fingrar som ser ut och är en "nyckelring", vad är bestämmelsen på att skicka efter dessa och får man bära på sådan?Lite svårt för er att veta utan bilder på föremålen kanske, eller så borde jag väl ha skrivit till tullverket. Men hoppas få svar av er:)
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Införsel av farliga föremål

För införsel av vissa farliga föremål krävs särskilt tillstånd. Vilka föremål det rör sig om framgår av förordningen om tillstånd till införsel av vissa farliga föremål. I förordningen räknas bl.a. springstiletter, springknivar, knogjärn eller liknande upp som föremål som inte får föras in till landet utan särskilt tillstånd (1 §). Även butterflyknivar har bedömts vara ett sådant farligt föremål.

Huruvida just karambits är ett sådant farligt föremål som det krävs tillstånd för kan jag inte med säkerhet svara på. Däremot kan man konstatera att det de förbjudna knivarna har gemensamt är att de är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft, vilket jag uppfattar inte är fallet med karambits. Om detta innebär att en karambit därför inte utgör ett sådant farligt föremål som man behöver tillstånd för vågar jag dock inte säga med säkerhet och jag råder dig därför att ta kontakt med Polismyndigheten, vilken är den myndighet som prövar tillståndet, för mer information (3 §).

Vad gäller knogjärn krävs tillstånd och det anges i lagen inget undantag för om knogjärnet även skulle vara en nyckelring. Det krävs alltså som huvudregel tillstånd för införsel av ett sådant knogjärn.

Tillstånd till införsel av farliga föremål får endast ges om sökanden kan visa att föremålet här är avsett att ingå i en vapensamling eller innehas för något liknande ändamål (2 §). Bryter man mot dessa bestämmelser genom att ex. inte söka tillstånd för införsel av ett farligt föremål, kan man straffas för smuggling eller försök till smuggling.

Bärande av farliga föremål

Bärande av knivar och andra farliga föremål regleras i det man brukar kalla för knivlagen (egentligen lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål). Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats (1 § 1 st.). Både karambit och knogjärn är alltså otillåtna att bära på allmän plats, men således tillåtna att ha i hemmet.

Förbudet gäller dock inte om kniven ingår som utrustning i ens arbete eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat (1 § 2 st.). Att bära kniv för att man ska känna sig trygg anses exempelvis inte som befogat. Det kan däremot anses befogat att jägare eller friluftsmänniskor har med sig kniv eller att man har med sig kniv på utflykt eller picknick (såvida inte kniven är av sådan beskaffenhet att den är mer ägnad att använda som vapen).

För både stickvapen och knivar som är konstruerade så att klingan eller bladet snabbt kan fällas eller skjutas ut ur sitt skaft (springstiletter eller springknivar) finns vidare regler om att dessa inte får innehas av personer under 21 år (1 § 3 st.).

Den som bryter mot ovanstående regler gällande bärandet av vapen kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (4 §).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1327)
2021-09-20 Vart ska man vara folkbokförd vid studier på annan ort?
2021-09-16 Kan jag överklaga en bot för en studentbiljett som jag fått fast jag är student?
2021-09-03 Gallring av villkorlig dom eller skyddstillsyn
2021-08-31 Ansöka om vapenlicens efter omhändertagande enligt LOB

Alla besvarade frågor (95739)