Indrivning av skuld som privatperson

2021-01-10 i Skuld
FRÅGA
Får jag som privatperson beslagta något fordon för indrivning av skuld hos ett företag som är skyldig mig pengar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort sagt, nej, du får inte beslagta ett företags fordon för indrivning av skulden. Du skulle i sådana fall kunna göra dig skyldig till egenmäktigt förfarande alt. tillgrepp av fortskaffningsmedel (se 8 kap. 7-8 §§ brottsbalken (BrB)) vilket innebär att du olovligen tar och brukar någon annans egendom utan avsikt att behålla eller sälja vidare egendomen. Om du däremot vill ha hjälp med att driva in skulden kan du vända dig till kronofogdemyndigheten (KFM) med en ansökan om betalningsföreläggande (se 2 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning).

Hoppas detta besvarade din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Bästa hälsningar,

Hanna Törnsén Fredriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (491)
2021-04-05 Gemensamt lån som står på makan
2021-03-31 Upprätta nytt skuldebrev
2021-03-31 Kan man förvärva ett bolag genom att tillägna sig pantsatta aktier?
2021-03-28 Hur kan man driva in en privat skuld?

Alla besvarade frågor (91132)