Indrivning av skuld jämte ränta, tillvägagångssätt

Hej,

Då en f.d. Vän utan vidare Bara försvann utan förklaring/flyttade. Vem då har fått lånat medel av mig. Nu då på senare tid vill berörd person inte betala tillbaka, då det inte verka gå att förhandla fram någon lösning, utan bara flyr, tiger som cement, säger ingenting.

Då är min fråga: vad ska en medborgare då vidta för åtgärder för att få tillbaka mina medel plus ränta och detta på regelrätt väg? Det är säkert inte bara jag som drabbad är.

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline.

Den enklaste och minst kostsamma vägen, om personen (gäldenären) vägrar att betala eller inte går att få tag i, är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (KFM) här. Det underlättar starkt om ni upprättade ett dokument som bevisar skulden (skuldebrev). KFM hjälper dig därefter att fastställa skulden och därefter driva in den.

Om du inte vinner framgång via KFM, kan du upprätta en stämningsansökan och vända dig till tingsrätten. Domstol kan hjälpa dig att driva in skulden genom dom. Vinner du målet, och tvisten avser ett högre belopp än 22 250 kronor, kommer du att få samtliga rättegångskostnader ersatta av gäldenären. Avser tvisten ett lägre belopp, står ni för era egna kostnader, med undantag för att vinnaren kan kräva viss ersättning för vissa i förväg bestämda utgifter, se kompletta listan i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken (1942:740).

Du kan kräva ränta jämte skulden, även om ni inte har avtalat om det. Räntan som du enligt lag kan kräva ligger just nu på åtta procent. Den kan variera varje halvår till följd av att referensräntan justeras. Du kan ta hjälp av KFM:s ränteräknare för att komma fram till en korrekt ränta att kräva, här.

Vet du att även andra är drabbade av uteblivna betalningar från samma gäldenär, kan du anmäla det till åklagaren som kan driva en straffrättslig process (t.ex. bedrägeri) jämte din civilrättsliga process (ditt personliga krav på betalning).

Behöver du hjälp med något av stegen ovan, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vid dig vidare i ditt ärende.

Vänligen

Soroosh ParsaRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”