Indrivning av skuld

Hej,

En person är skyldig mig pengar men vägrar att betala. Var kan jag få juridisk hjälp med att "driva in " skulden. Om jag anlitar en jurist vem betalar kostnaden efter att tvisten är löst.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två olika sätt att driva in en skuld: betalningsföreläggande från Kronofogdemyndigheten eller dom från domstol.

Betalningsföreläggande

Ansökan om betalningsförläggande görs hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Du har rätt att driva in en skuld om skulden avser pengar, sista betalningsdatum har passerat och ni har en möjlighet att förlikas om skulden. KFM brukar bara besluta i otvistiga ärenden, så om parterna inte är överens överlämnas ärendet till domstol. Efter att ansökan har lämnats in får den som ditt krav är riktat mot ett föreläggande om att betala sin skuld. Han/hon kommer delges föreläggandet (så att han/hon blir medveten om betalningsskyldigheten) och kommer få en möjlighet att motsätta sig eller acceptera föreläggandet. Om personen som kravet är riktat mot motsätter sig kravet lämnas ärendet över till domstol. Om han eller hon inte motsätter sig kravet så fastställer KFM ditt krav och därefter utmäts motpartens tillgångar.

Mer information om hur du skickar in en ansökan om betalningsföreläggande finns här: https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html

Dom

Det andra alternativet är att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Innan målet tas upp till huvudförhandling så kommer ni kallas till en muntlig förberedelse där möjligheten till förlikning mellan er kommer att diskuteras. Om du vinner målet så kommer du kunna vända dig till KFM för att driva in skulden. Den förlorande parten brukar oftast få betala den vinnande partens rättegångskostnader. Den som vill ha ersättning för rättegångskostnader måste säga det innan huvudförhandlingen avslutats.

Värt att nämna är att det är större chans att du lyckas driva igenom ditt krav om du har något slags bevis på att skulden finns (t.ex. ett skuldebrev).

Hoppas detta var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Skuld? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo