Indrivning av skuld

2015-02-15 i Skuld
FRÅGA
Min före detta flickvänn vägrar betala tillbaka lånet jag tog för att lösa hennes skulder hos kronofogden och andra inkassoföretag i samband me att vi skulle ha barn. Jag har papper på överföringar från mitt konto till div skulder som tillhörde henne. Då jag aldrig själv haft problem med skulder av det slaget ser jag inga problem med att bevisa att hon fått pengarna. Men vart ska man vända sig för att få rätt.
SVAR

Hej!

Inledningsvis vill jag påpeka att det bästa när man lånar ut pengar eller betalar någon annans skulder är att upprätta ett skuldebrev. I skuldebrevet anges närmare villkoren för skulden, t.ex belopp, tid för betalning ev. ränta och säkerheteter. Med ett skriftligt dokument är möjligheterna betydligt bättre att bevisa att skulden föreligger och därmed få rätt i domstol. Även om du saknar avtal kring skulden så kan du ändå få hjälp av staten att driva in skulden, om det finns tillräckliga bevis i övrigt. Två tillvägagångssätt finns beroende på om din flickvän bestrider skulden eller inte.

Ansökan om betalningsföreläggande.

Om din flickvän inte bestrider skulden kan du ansöka om s.k. betalningsföreläggande. Med bestridande menas här att hon inte anser sig vara betalningsskyldig av en eller annan anledning. Om hon bara vägrar att betala t.ex. för att hon inte har några pengar anses det inte vara ett bestridande och Kronofogdemyndigheten kan ta sig an din ansökan. För att ansöka om betalningsföreläggande fyller du i en blankett som bl.a. finns på Kronofogdemyndighetens hemsida. Här anger du skulden och grunden för ditt krav. Bevisning kan även bifogas, i ditt fall skulle detta vara bl.a. vara utdrag över kontotransaktioner, och eventuellt annat underlag som kan finnas till stöd för skulden. Kronofogdemyndigheten kommer därefter delge ansökan till din flickvän med ett föreläggande att yttra sig över denna. Om hon medger skulden eller inte hör av sig kommer Kronofogdemyndigheten att fasttälla skulden genom ett s.k. utslag. Detta utslag kallas för en exekutionstitel och med denna kan du därefter begära utmätning genom Kronofogdemyndighetens försorg. Utmätning innebär att Kronofogdemyndigehten kan tvångsförsälja egendom eller utmäta lön och konton till ett belopp som täcker skulden.

Om din flickvän skulle bestrida ansökan kan dock inte Kronofogdemyndigheten gå vidare med ditt krav. Detta anses istället tvistigt och måste avgöras i domstol. Du kommer för detta fall att få möjlighet att hänskjuta tvisten till tingsrätten. Detta förfarande är beskrivs nedan.

Ansökan om stämning

Om din flickvän bestrider skulden ansen denna vara tvistig och en domstol måste avgöra vem som har rätt. För att få tvisten prövad av tingsrätten måste du skicka in en ansökan om stämning. I stämningen anges yrkande (vad du vill ha från din motpart), grunder och omständigheter (varför du vill ha betalt och en beskrivning kring hur skulden kom till). Grunder och omständigheter måste vara kopplade till de gällande lagregler som finns rörande i detta fall skulder samt måste bevisas genom den skriftliga och/eller muntliga bevisning som du har. I tingsrätten ges din flickvän möjlighet att svara på din stämning, genom ett s.k. svaromål. Därefter brukar det ske viss skriftväxling varefter tingsrätten brukar kalla till en muntlig föreberdelse för att reda ut tvisten vidare och höra om det finns någon möjlighet att komma överens (förlikas). Tvisten avgörs efter en huvudförhandling (eller ibland på handlingarna) och en dom meddelas. Om domen har blivi till din fördel kan du därefter använda denna för att gå till Kronofogdemyndigheten som kan hjälpa dig att få dina pengar genom utmätning.

Sammanfattningsvis finns det alltså möjligheter att få dina pengar genom tingsrätt eller Kronofogdemyndigheten. Det är dock svårt att sköta processen och upprätta handlingarna på ett korrekt sätt och jag rekommenderar dig att anlita en jurist som hjälper dig. Om du vill anlita Lawline i detta avseende är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mail till info@lawline.se.

Hoppas du fått klarhet i dina frågeställningar.

Mvh

Joel Wickman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuld (433)
2020-07-08 Vad kan jag göra om medlåntagare inte sköter återbetalningen?
2020-07-06 Vad kan jag göra åt att jag fått krav på en 26 år gammal skuld?
2020-06-30 Får ej betalt trots domstolsbeslut?
2020-06-30 Hur får man tillbaka pengar som man lånat ut till en vän?

Alla besvarade frågor (81796)