Indraget körkort vid olovlig körning eller vårdslöshet i trafik?

2020-05-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej,Skulle det betraktas som "vårdslöshet i trafik" eller "olovlig körning" (ordalydelse tagen från Transportstyrelsens hemsida https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/forlorat-korkort/aterkallat/, Återkallelsepunkt 4) OM: man har kört på en landsväg och skulle göra en vänstersväng och såg den mötande bilen för sent och inte hann undvika krocken med den. Inga personliga skador och inga gigantiskt stora skador på motpartens bil (in buckla inte mer än 1cm djup och ett par repor på lacken). Skulle detta vara tillräckligt för att få körkortet indraget?Tack.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad gäller olovlig körning regleras det i 3 § lag (1951:649) om vissa trafikbrott (Trafikbrottslagen). För att göra sig skyldig till olovlig körning krävs att du framför ett körkortspliktigt fordon, utan att ha körkort för fordonet. Alltså har du i det beskrivna scenariot inte gjort dig skyldig till olovlig körning, under förutsättning att du innehar ett körkort för bilen.

Det du beskriver skulle kunna vara att betrakta som vårdslöshet i trafik enligt 1 § trafikbrottslagen, förutsatt att du uppsåtligen brutit mot gällande trafikföreskrifter eller om du medvetet tagit en risk i förhoppning att olycka inte sker. Exempel på ett sådant medvetet risktagande kan vara att köra mot rött ljus, stopplikt eller framföra fordonet i alldeles för hög hastighet. I ditt fall är det svårt att avgöra om ditt körkort kommer bli indraget eller inte. Det beror på flera olika omständigheter som måste bedömas. I regel är det bara grov vårdslöshet i trafik som leder till att ens körkort blir indraget, under förutsättning att du inte gjort dig skyldig till andra trafikförseelser, vilka anges i 5 kap. 3 § körkortslagen. För att grov vårdslöshet i trafik ska vara aktuellt krävs att du är grovt oaktsam eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Detta är väldigt högt ställda krav och sannolikt inget som du gjort dig skyldig till i det ovan beskrivna scenariot. Min bedömning är således att du i värsta fall gjort dig skyldig till vårdslöshet i trafik enligt 1 § Trafikbrottslagen och inget som föranleder indraget körkort, under förutsättning att du inte gjort dig skyldig till någon annan av punkterna i 5 kap. 3 § körkortslagen

Vänligen,

Emil Larsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (842)
2021-01-24 Körkortsingripande vid upprepade trafikförseelser
2021-01-23 Kan ett körkort återkallas efter påvisande av narkotika i ett urinprov?
2021-01-23 Hur får jag veta om en person har körkort?
2021-01-21 Är det olagligt att köra med sommardäck på vintern?

Alla besvarade frågor (88465)