Indraget körkort vid narkotikabrott?

2020-07-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Min bror har 2 dommar på ringa narkotikabrott, sitter nu i häktet i väntan på fängelse. Hans oro är om hans körkort kan bli indraget. Han har aldrig kört med narkotika i kroppen. Men är nu oroad att bli straffad på detta sätt med.
SVAR

Hej,

Tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om indragning av körkort kommer Körkortslagen bli aktuell för att ge svar på din fråga.

På vilka grunder kan man bli av med sitt körkort?

Det framgår inte hur länge din bror har haft sitt körkort, men jag utgår ifrån att han haft det i längre en två år och att han därför inte längre omfattas av prövotiden. När man haft sitt körkort i längre än två år så kan det omhändertas och/eller återkallas av Transportstyrelsen ifall man gör sig skyldig till vissa brott (5 kap. 1 § Körkortslagen). I de allra flesta fall rör det sig om när man gör sig skyldig till trafikrelaterade brott, t.ex. fortkörning, körning mot rött ljus, vårdslöshet i trafik och liknande.

Ens körkort kan även återkallas om man bedöms som opålitligt i trafiken ur ett nykterhetshänseende. Det kan t.ex. vara att man blivit omhändertagen av polisen för berusning, men också om det finns andra uppgifter om användning av narkotika och/eller alkohol (5 kap. 3 § punkt 5 Körkortslagen). Återkallelse av ens körkort kan även bli aktuell om man gjort sig skyldig till ett allvarligt brott som inte behöver vara ett trafikbrott eller ha samband med bilkörning (5 kap. 3 § punkt 6 Körkortslagen). Det skulle exempelvis kunna vara grov misshandel eller grovt narkotikabrott, men det kan även vara att man av andra anledningar inte anses vara en lämplig förare i trafiken.

Eftersom du nämner att din bror har fått två domar gällande narkotikabrott mot sig skulle det kunna innebära att Transportstyrelsen inte tycker att han är en lämplig förare. I så fall kan hans körkort bli indraget. Det är däremot svårt att ge ett exakt svar, eftersom varje prövning görs individuellt av Transportstyrelsen. Jag kan varmt rekommendera att gå in och läsa mer på Transportstyrelsens hemsida (länk), där hittar du mer bra och tydlig information om återkallelse av körkort. Du är också välkommen att återkomma till oss på Lawline om du har nya frågor!

Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar,

Ellen Lagnéus
Fick du svar på din fråga?