indraget körkort - vad kan jag göra?

2020-11-14 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Fick mitt körtkort indraget som jag haft i 14 år efter att ha haft 0.31 promille i blodet, spärrtiden blev 12 månader vilket jag tycker var orimligt hårt efter att ha läst Kap 5. 9§ KL, kommer såklart försöka överklaga då jag förlorar mitt jobb om jag inte har körtkort, så arbetar på en bra formulering, nå tips? men sen fick jag även en böter på 16000:- med uttalande om att jag gjort det här med "uppsåt" vilket jag verkligen inte gjorde. Och tycker även att det var orimligt hårt för nån som inte gjort ett brott och helt ostraffat sen tidigare. Är det ens lönt att försöka överklaga den och medför det stora kostnader eller är det gratis och kan jag få ett hårdare straff?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Spärrtiden och överklagandet

Kort kan jag bara säga att spärrtiden för rattfylleri är som utgångspunkt lägst ett år, om det är första gången man begått det. Detta kan du läsa mer om på Transportstyrelsens hemsida. Men som du hänvisar här till finns det möjlighet att också få en varning istället, om det av särskilda skäl kan anses tillräckligt (5 kap. 9§ körkortslagen). Varning gäller dock inte för brottet rattfylleri, vilket också framgår av lagrummet genom en hänvisning till punkt 2-6 i 5 kap. 3§ körkortslagen, och rattfylleri står under punkten 1. Det finns dock möjlighet att ansöka om alkolås istället för att få indraget körkort (5 kap. 16§ körkortslagen). En ansökan om detta ska ges in till Transportstyrelsen senast 4 veckor efter att man fått tillfälle att yttra sig om återkallelsen, och det ska bifogas ett läkarintyg och förklaring om att man kommer uppfylla villkoren (5 kap. 18§ körkortslagen). Detta är det mest handfasta tipset jag kan ge dig, att söka om alkolås istället för återkallelse. Du kan läsa mer om alkolås på Transportstyrelsens hemsida här.

Att man behöver körkortet i tjänsten kan vara ett skäl för Transportstyrelsen att inte återkalla körkortet. Du måste då formulera dig så att det framgår tydligt vad du jobbar med, och på vilket sätt ditt körkort är avgörande för ditt jobb. Du kan även be om ett intyg av din arbetsgivare som intygar om det är så att du behöver bilen i tjänsten. Detta kan göra att man kan få alkolås istället, eller att spärrtiden förkortas, men det är svårt för mig att säga något mer om det utifrån vad jag vet.

Brottet rattfylleri

Brottet rattfylleri ger böter eller fängelse högst sex månader (4§ trafikbrottslagen). Böterna beräknas utifrån dels ens inkomst, dels brottets straffvärde. Detta innebär att tjänar man mer, får man betala mer i böter, för att böterna ska bli lika kännbart för de som tjänar mer, som för de som tjänar mindre. Utgångspunkten för rattfylleri upp till 0,49 promille är 40 dagsböter. Detta multipliceras med en summa som ligger mellan 50-1000 kr och baseras på ens inkomst, skulder och försörjningsskyldighet (25 kap. 2§ brottsbalken). Jag kan alltså inte säga mer om ditt bötesbelopp är skäligt då jag inte vet något om dina inkomstförhållanden.

Brottet rattfylleri förutsätter som du säger uppsåt, och uppsåtet innefattar här att man är åtminstone likgiltig inför att man framför ett motordrivet fordon med alkohol i blodet. Uppsåtet ska då täcka att man har intagit alkohol, och att man medvetet kört bil.

Lönt att överklaga – större kostnader/hårdare straff?

Nu vet jag inte omständigheterna kring varför du anser att du inte haft uppsåt till brottet, men generellt behöver man inte uppsåt till brott i sig, utan omständigheterna som utgör brottet. Om du har fått boten genom att strafföreläggande, och du inte tjänar så mycket som du tror åklagaren har baserat ditt bötesbelopp på (40*X=16 000 kr) så kan du låta bli att skriva på strafföreläggandet och begära att målet ska tas till tingsrätt. Där kan du redogöra för dina ekonomiska omständigheter och lägga fram din sida av händelsen. Har du fått böterna av tingsrätten genom en dom, kan du inom tre veckor från domen överklaga den till Hovrätten, men då skulle jag säga att det är osannolikt att de skulle ändra just bötesbeloppet. Men det är såklart din rättighet att göra det.

Om du väljer att inte skriva på strafföreläggandet av åklagaren, och istället tar ärendet till tingsrätten, är utgångspunkten att tingsrätten inte ändrar bötesbeloppet till ett högre belopp. Det ska alltså inte kosta dig mer att ta ärendet till tingsrätten. Det kan dock tillkomma rättegångskostnader, men endast om du får en försvarare eller om du själv har kostnader med att ta dig till och från rättegången. I övrigt tillkommer inga kostnader om du vill ta ärendet till tingsrätten.

Sammanfattningsvis

Jag kan inte säga om du ska överklaga varken hos Transportstyrelsen eller hos tingsrätten, det är upp till dig själv att avgöra. Men du förlorar ingenting på det, och det kostar som utgångspunkt inte dig mer heller. Bäst är att till Transportstyrelsen styrka att du behöver bilen i tjänsten, och/eller ansöka om alkolås istället för återkallelse.

Hoppas du fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (888)
2021-05-02 Får man använda GPS på mobilen när man kör?
2021-05-02 Vilka trafikregler gäller på parkeringar?
2021-05-02 Har man en skyldighet att rapportera sin ADHD diagnos till Transportstyrelsen?
2021-04-30 Blir jag av med mitt körkort om jag fått en varning tidigare?

Alla besvarade frågor (92030)