Indraget körkort - vad gäller?

2020-07-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej Har körkort med provtid men provtiden blir klar om en månad och igår körde 109 på 70 begränsning polisen tagit körkort och fråga det finns chans att man ska få varning utan att göra nya körkort prov det var första gånger ingen bott eller någonting som hände på väg
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt korta svar på din fråga är tyvärr att du förmodligen kommer att behöva ta körkortet på nytt då hastighetsöverträdelsen som begåtts inte är ett trafikbrott av ringa betydelse, av denna anledning anses det att ett körkortsingripande är nödvändigt. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller vid dessa fall och vad som gäller i ditt fall.

Regler och bestämmelser gällande trafik finner du i Trafikförordningen (TraF), specifikt gällande hastighet i trafik finner du reglerna i 3 kap. 14-17 §§ TraF.

Regler gällande körkortsingripande finner du i körkortslagen (KörkL).

Vad gäller vid en hastighetsöverträdelse?

Att köra över hastighetsbegränsningen innebär att man bryter mot bestämmelsen, 3 kap. 17 § TraF, och har till följd att man döms till penningböter, 14 kap. 3 § TraF. Enligt körkortslagen (KörkL) 5 kap. 3 § 4 p. ska ett körkort återkallas när körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot ska körkortet inte återkallas om överträdelsen kan anses som ringa.

Vad som menas med en ringa hastighetsöverträdelse framgår inte av lag utan det framgår av praxis och förarbeten (Prop. 1992/93:189 S. 3-4.). Förarbetena framhåller att hastighetsöverträdelser med 30 km/h eller högre på väg med hastighetsbegränsning 50 km/h eller högre bör inte anses som ringa. På vägar med hastighetsbegränsning lägre än 50 km/h, utanför skolor m.m., ska ett överskridande på 20 km/h anses vara av den karaktären för ett indraget körkort. Detta innebär exempelvis att om man kör 30 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h (80 km/h) kommer detta innebära att körkortet vanligtvis återkallas. Om man kör 20 km/h över hastighetsbegränsningen på en väg där högsta tillåtna hastigheten är 40 km/h (60 km/h) kommer det även här vanligtvis bli aktuellt med ett körkortsingripande.

När blir körkortet återkallat?

När man gör sig skyldig till en hastighetsöverträdelse som inte är ringa är det transportstyrelsen som återkallar körkortet, och väljer man att överklaga beslutet bör man göra det till förvaltningsrätten. När man får körkortet indraget får man även en S.K. spärrtid. Spärrtiden är den tid man måste vänta innan man kan få ett nytt körkort utfärdat, tiden bestäms på minst 1 månad och högst 3 år. Vid bestämmandet av hur länge spärrtiden ska löpa utgår man från överträdelsens svårighetsgrad. Andra omständigheter som kan vara av betydelse är behovet av körkortet, tidigare trafikförseelser och även hur lång tid det gått från dess att brottet begicks och körkortsingripandet ägt rum, 5 kap. 6 § KörkL.

Vad innebär det att man har prövotid?

Prövotid innebär att man under två års tid från att körkortet utfärdades måste göra körprov, teoriprov samt riskutbildning på nytt om man begår en trafikförseelse som inte är att anse som ringa. Detta innebär alltså att samma förutsättningar gäller för någon med prövotid resp. utan prövotid, den enda skillnaden är att en person utan prövotid på sitt körkort inte behöver lämna nya godkända kör- och teoriprov samt godkända riskutbildningar.

Vad är storleken på bötesbeloppen?

Det är riksåklagarens föreskrifter som bestämmer storleken på bötesbeloppen gällande trafikförseelser, vilka du finner här, S.15.

Av förordningen framgår bötesbeloppen enligt:

Hastighetsbegränsning 50 km/h eller lägre

1–10 km/h: 2 000 kr.
11–15 km/h: 2 400 kr.
16–20 km/h: 2 800 kr.
21–25 km/h: 3 200 kr.
26–30 km/h: 3 600 kr.
31–35 km/h: 4 000 kr.
36–40 km/h: 4 000 kr.
41– 50 km/h: till åklagare
51 km/h och över: till åklagare

Hastighetsbegränsning högre än 50 km/h

1–10 km/h: 1 500 kr.
11–15 km/h: 2 000 kr.
16–20 km/h: 2 400 kr.
21–25 km/h: 2 800 kr.
26–30 km/h: 3 200 kr.
31–35 km/h: 3 600 kr.
36–40 km/h: 4 000 kr.
41–50 km/h: 4 000 kr.
51 km/h och över: till åklagare

Vad gäller i ditt fall?

I ditt fall har en hastighetsöverträdelse begåtts på en väg där högsta tillåtna hastighet är 70 km/h och du färdades 109 km/h, vilket är 39 km/h över den gällande hastighetsbegränsningen. Detta medför att påföljden blir 4000 kr i penningböter och du kommer förmodligen att inte få behålla körkortet, hade du däremot färdats 99 km/h skulle ditt körkort mest sannolikt inte blivit indraget och men däremot hade du fått 3200 kr i penningböter. Att du har en prövotid har betydelse i ditt fall eftersom detta innebär att du kommer att behöva göra ett nytt kör- och teoriprov med godkända resultat samt godkända riskutbildningar. Frågan om det finns möjlighet att få en varning istället för ett indraget körkort beror på om det finns särskilda skäl för detta, däremot är det en liten sannolikhet att transportstyrelsen skulle acceptera dessa skäl med hänvisning till överträdelsen som inte är av ringa betydelse, 5 kap. 9 § KörkL. Som giltiga skäl för varning är om det föreligger omständigheter som rättfärdigar din överträdelse som exempelvis nöd eller om det föreligger risk att du skulle bli av med jobb om körkortet skulle återkallas och återkallelsen är oskälig med hänsyn till påföljden av själva återkallelsen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (861)
2021-03-04 Missad väjningsplikt; grund för återkallelse av körkort?
2021-03-02 Kört mot rött ljus - vad händer nu?
2021-03-02 Vad är ett polisiärt kännetecken?
2021-02-28 Hur överklagar jag transportstyrelsens beslut?

Alla besvarade frågor (89928)