Indraget körkort pga. omhändertagande enligt LOB

Hej! Jag ar blivit lobad. Ångesten är total. Jag är 38 år och var ute med några kollegor och jag drack alldeles för mycket vilket resulterade i att jag blev omändertagen enligt lob. Jag är skötsam, har inga alkoholproblem och det har inte hänt tidigare. Men jag känner mig orolig över vad som kommer hända. Finns det risk för mitt körkort ? Jag är även jägare och har vapenlicenser?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga

Enligt körkortslagen 5 kap 3§ 5p är ”opålitlighet i nykterhetshänseende” grund för att återkalla ett körkort, således kan ett omhändertagande vid onykterhet visa på en sådan opålitlighet. Transportstyrelsen har en skyldighet att skyndsamt utreda en körkortsinnehavares lämplighet om det finns anledning att anta att denne inte uppfyller kraven för att inneha körkort. Den praxis (se bland annat RÅ 1987 not. 475) som finns från regeringsrätten (nu mer Högsta förvaltningsdomstolen) är relativt gammal men fastslår att omhändertagandena i sig inte ger tillräckligt stöd för att direkt avgöra frågan om en person är opålitlig i nykterhetshänseende, en utredning om personens lämplighet behövs. En sådan utredning tar då hänsyn till en helhetsbild av personen. Vad jag förstår av din berättelse skulle en sådan helhetsbild troligen inte visa att du vore olämplig som körkortsinnehavare då detta varit en engångsföreteelse.

Vad det gäller vapenlicens kan denna dras in om licensinnehavaren är att se som olämplig att inneha skjutvapen. En grund för sådant återkallande kan vara ett omhändertagande enligt LOB, men då har det varit frågan om fler omhändertaganden än ett. Exempel på detta är RÅ 1991 ref 34 då en person omhändertagits tre gånger inom en tvåårsperiod.

Det framstår alltså som en relativt låg risk att ditt körkort och/eller vapenlicens ska dras in pga. det inträffade

Länk till körkortslagen har du https://lagen.nu/1998:488

Länk till vapenlagen har du https://lagen.nu/1996:67

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning