Indraget körkort pga hastighetsöverträdelse på 30-väg

Hej! Har har åkt fast för fortkörning på en 30 väg. Körde 21 km för fort. Fick hem min böter på 3200, kommer mitt körkort att återkallas?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline. 

Reglerna om återkallelse av körkort finner du i Körtkortslagen, https://lagen.nu/1998:488. 

Körkortet kan enligt 5 kap 3 § 4p återkallas om man överskrider högsta tillåtna hastighet och överträdelsen inte är ringa. Istället för att återkalla körkortet ska körkortsinnehavaren varnas, om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd enligt 5 kap 9 § 1 st. 

I praxis ligger vanligtvis gränsen för ringa förseelse vid 20 km/h för fort på 30-väg, men en individuell bedömning görs i varje enskilt fall. 

I RÅ 1994 ref 41 bedömde högsta domstolen att det räckte med en varning för en man som kört 50 km/h på en väg där hastighetsbegränsningen var 30 km/h. Hastigheten var begränsad på grund av att det låg en skola i närheten vilket gjorde att hastighetensöverträdelsen inte borde vara att anse som ringa. HD vägde dock in att trafikförhållandena varit gynnsamma då hastighetsöverträdelsen begicks kl 10 på förmiddagen samt att mannen var beroende av körkort för sitt arbete. Vid en samlad bedömning ansåg HD att det räckte med en varning. 

Det finns alltså möjlighet för Transportstyrelsen att meddela varning i ditt fall men när hastighetsöverträdelsen ligger mellan 21-30 km över tillåtna 30 km/h är det vanliga att körkortet dras in i ca 2 månader. En individuell bedömning görs dock i varje enskilt fall. 

Vänligen

Lovisa HedlundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”