FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort21/04/2019

Indraget körkort på grund av LOB-omhändertaganden?

Hej!

Efter en jobbig tid efter en nära anhörig död har jag tre gånger blivit "lobbad" för onykterhet under nio månader. Lever ett välordnat liv och har jobb. Har aldrig kört påverkad och har 30 års prickfri körning. Vad är sannolikheten att jag blir av med körkortet och vad kan jag göra för att undvika det.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du mycket riktigt pekar ut kan LOB-ingripanden leda till att den omhändertagna personens körkort dras in. Detta framgår av körkortslagen 5 kap. 3 § p. 5 som stadgar att körkort ska återkallas om föraren uppvisat "opålitlighet i nykterhetshänseende". Bedömningen om huruvida personen är nog "opålitlig" i nykterhetshänseende för att inte vara lämplig att köra ska utgå från en helhetsbedömning avseende risken fortsatt misskötsamhet. Avgörande i prövningen är i princip inte antalet LOB omhändertaganden som skett – även om detta förstås har stor påverkan på bedömningen – utan först och främst återfallsrisken, bedömd utifrån dina personliga förhållanden. Om du förefaller leva ordnat och strukturerat, och dina "lobbningar" framstår som avvikelser i ett annars relativt pålitligt nyktert leverne, kommer ditt körkort troligtvis inte dras. Att du nyligen drabbats av en tragedi och i övrigt är prick- och anmärkningsfri bör därför tala i en ursäktande riktning. Du kan jämföra med fallet RÅ 83 2:10, där en man blivit lobbad två gånger på mindre än en månad, men där det inte gick att endast på denna grund styrka en risk för fortsatt misskötsamhet. Mannen fick därför behålla körkortet.

Min bedömning är att dina chanser att få behålla körkortet är goda, särskilt om dina onyktra tillfällen framstår som undantag eller misstag. Mitt råd är att ligga lågt, inte förvara för mycket alkohol hemma och i övrigt hålla bostaden städad och snygg.

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare