FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort20/06/2013

Indraget körkort med spärrtid fem månader

Hej! Jag körde för fort, exakt 75 km/h för fort. Det var en stor fin 80 väg utan nämnvärd trafik. En fin vår dag. Jag råkade trycka för mkt på gasen helt enkelt. Många hästar, bilen accelererar fort. Jag har fått spärr tid på 5 mån. En mån avdragen. Skickade med intyg från min chef. Behöver bilen i jobb. Ca 2000 mil i tjänst och 3000 mil privat. Jag är dagligen beroende av mitt körkort och riskerar uppsägning utan det. Jag bor på mindre ort utan nämnvärda kommunikationer och hög arbetslöshet. Jag undrar: är det värt att överklaga transportstyrelsens beslut? Kan jag få ner spärrtiden mer under mina omständigheter eller riskerar ja att den höjs istället? Mvh

Lawline svarar

Hej! Nej, enligt förvaltningsrättsliga principer kan du i regel inte drabbas av ett strängare/mer betungande beslut i andra instans efter ett överklagande. Det ska framgå i ditt beslut hos vilken myndighet du kan överklaga beslutet, hur, och till vilken myndighet du ska skicka överklagandet. Framgår inte detta, så hör av dig till Transportstyrelsen, som är skyldig att hjälpa dig (dock inte med själva innehållet i överklagandet). Beslutet ska vara överklagbart och överklagas till förvaltningsdomstol (8:1 1 st. 1 p. körkortslagen (1998:488), KKL). Således gäller enligt 29 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) att rättens avgörande inte får gå utöver vad som yrkats i målet, vilket innebär att du inte riskerar att spärrtiden höjs.

Enligt 5:6 KKL ska spärrtiden omfatta en tid som ligger mellan en månad och tre år. Eftersom du har fått en tid på fem månader, kan du alltså få ner spärrtiden maximalt fyra månader till. Detta förutsätter dock att domstolen anser att grund för körkortsingripande föreligger. Om det är som du själv säger, att du körde 75 km/h över hastighetsbegränsningen, bedömer jag att domstolen, precis som Transportstyrelsen, kommer att anse att ett körkortsingripande varit befogat. Domstolen måste dock med en tillräcklig grad av säkerhet finna att du verkligen har gjort detta. Om exempelvis en hastighetskamera uppfattade din hastighet och registreringsnumret, och domstolen dessutom får reda på att du medger att du gjort detta, så har domstolen troligen tillräckliga bevis för detta.

Med en så stor hastighetsöverträdelse är min uppfattning att detta var ett ganska milt beslut, som jag inte tror att du kommer att kunna få ner så mycket. Jag förstår dock att du befinner dig i en besvärlig situation och tycker att det är jobbigt. Emellertid tror jag inte att domstolen kommer att ta så stor hänsyn till dessa omständigheter, eftersom dessa ligger utanför själva gärningen. Ett alternativ till att överklaga beslutet till domstol är att du begär att det omprövas av Transportstyrelsen. Oavsett vilket kan du begära att få träffa den aktuella myndigheten "personligen" och kan förklara din situation muntligen. Annars är mitt tips att du försöker komma överens med din arbetsgivare så länge. Kanske kan denne acceptera att du tar en paus, eller erbjuder dig annat arbete under tiden?

Lars BålmanRådgivare