Inbördes testamente och särkullbarns laglott

2017-07-17 i Testamente
FRÅGA
Jag och min fru har två barn var(särkullbarn) och kommer att skriva ett testamente,som gör att arvet delas lika när båda är avlidna, alla barnen får skriva på testamentet att dom godkänner detta,Kan man skriva så och kan det överklagas av någon efter barnen har skrivit på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Formkrav vid testamente

Det som ni vill göra är att upprätta en inbördes testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det enligt 10 kap. 1 § Ärvdabalken (ÄB) att det upprättats skriftligen. Vidare ska två vittnen skriva under med sina namn samt vara medvetna om att det är ett testamente de bevittnar, det krävs dock inte att de känner till testamentets innehåll.

Av 10 kap 4 § ÄB följer kraven på testamentvittnen och därmed vilka som får skriva på ett testamente. Testators make eller sambo får inte vara vittne och inte heller den som i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon. Inte heller får den som berörs av testamentet eller på något annat sätt har intresse i kvarlåtenskapen vara vittne, dvs din fru eller någon av särskullebarnen. Skulle en arvinge skriva på testamentet som testamentsvittne så blir det ogiltigt.

Arvingar ska delges

Ett testamente ska delges arvingarna genom att en bestyrkt kopia av testamentet överlämnas. Om testamentet redan godkänts av arvingarna behövs ingen delgivning (14 kap. 4 § ärvdabalken). Om arvingarna inte är tillfreds med testamentet och inte godkänner det, kan de väcka en klandertalan. En klandertalan ska väckas inom sex månader. Att en arvinge inte godkänner testamentet medför inte att testamentet per automatik blir ogiltigt, utan det krävs just en klandertalan. Emellertid så har arvingarna frånsagt sin rätt att väcka klandertalan när de godkänt testamentet. Alltså skriver arvingen på, så har den frånsagt sin rätt att klandra testamentet. Skriver arvingen inte på, finns det risk att inom sexmånaderstiden att arvingen kommer att klandra testamentet. Har arvingen inte klandrat eller godkänt testamente inom 6 månader så blir testamentet giltigt. Dock brukar oftast delgivning ske när testamentet ska få sin verkan.

Särkullbarn har rätt till sin laglott

Viktigt att komma ihåg är att bröstarvingar alltid har rätt att få ut sin laglott. Upprättar ni ett inbördes testamente där ni föreskriver att all egendom ska tillfalla den andre när någon av er dör så kan det finnas risk att den avlidnes särkullbarn väcker klandertalan för att få ut sin laglott. Skulle det vara så att din fru dör först så kommer hennes barn kunna kräva ut sin laglott direkt. Ett särkullbarn har alltid rätt till sin laglott, dvs hälften av en arvslott (se 7:1 ÄB).

Detta kan ibland vålla en del problem om exempelvis ert hus är giftorättsgods. Är det så att fastigheten är en stor tillgång av den gemensamma egendomen innebär det att du måste kunna lösa ut din hustrus barn (deras laglott) för att kunna bo kvar i fastigheten. Det kan vålla ganska stora problem om fastigheten är värd mycket pengar. Dvs om fastigheten är giftorättsgods och är värd 2 miljoner, ska du och din hustru dela lika, dvs ni ska erhålla 1 miljon vardera i bodelningen. Eftersom hennes barn har rätt att få ut sin laglott direkt kommer du behöva lösa ut dem med 500.000 kronor även fast det finns ett testamente. Har du dessa ekonomiska förutsättningarna är det inga problem. Men kan du inte kompensera barnen om de begär jämkning av testamentet för att få ut sin laglott så måste du i så fall sälja fastigheten. Viktigt är därför att alla särkullbarn godkänner att de får ut hela sitt arv efter den sistes död av er två. Går arvingarna inte med på detta så rekommenderar jag lösningen nedan.

Teckna livförsäkringar

För att undvika denna ekonomiska svårighet så bör ni använda er utav livförsäkringar. En livförsäkring är en dödsfallsförsäkring som ger ekonomisk ersättning, ett engångsbelopp, till dig som efterlevande.

Ni kan teckna en livförsäkring och ange varandra som förmånstagare. Livförsäkringar ger den efterlevande ett bra skydd för att när någon av er dör får ni en större summa pengar. Har ni stora bolån, eller som i detta fall särkullbarn som har rätt till sin arvslott, (eller laglott om det finns testamente), kan livförsäkringar med respektive som förmånstagare ge möjlighet för dig som efterlevande att bo kvar i bostaden. Ni bestämmer själva hur pengarna ska användas och du som efterlevande får då pengar till att kunna lösa ut din mans dotter (särkullbarn) eller lösa en del av bolånet för att ha råd att bo kvar.

Livförsäkringar kostar dock en slant men är en bra lösning för er alla. Det påverkar inte din mans dotters rätt till sin arvslott och du och din man delar lika på fastighetens värde vid en bodelning.

Detta skyddet ges eftersom att livsförsäkringar som utgångspunkt inte ingår i den avlidnes tillgångar, dess giftorättsgods eller till bröstarvingars arvslotter. Försäkringsbeloppet räknas alltså varken in i bodelning eller i arvsskiftet och utgör såldes som utgångspunkt inte en tillgång som särkullbarn kan göra anspråk på (se 14 kap 7 § Försäkringsavtalslagen).

Min rekommendation - upprätta ett inbördes testamente och teckna livförsäkring

Upprätta ett inbördes testamente där ni föreskriver att ni ärver varandra vid den enas död. Men att vid den enas död så ska den andres särkullebarn ha rätt till sin laglott och att de ärver resterande del (halva arvslotten) när den sist avlidna dör. Teckna livförsäkring så att ni har ekonomisk möjlighet att lösa ut varandras särkullbarn. På detta sättet kommer ni alla gå vinnande ur och du eller din hustru kommer kunna bo kvar i fastigheten om någon av er dör först eftersom att ni då kan lösa ut respektives särkullbarn.

För att teckna en livförsäkring kontaktar ni ert försäkringsbolag. Vill ni ha hjälp med att upprätta ett testamente eller har fler frågor kan ni boka en tid här eller ringa oss.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04
Öppetider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2900)
2021-08-03 Hur länge kan utbetalning på legat dröja?
2021-08-02 Kan ett testamente göra föräldrar och syskon arvlösa?
2021-07-31 Hur upprätta testamente så att min sambo och sambos barn ärver mig?
2021-07-30 Formkrav testamente

Alla besvarade frågor (94603)