Immigranters Riksförbund

2019-10-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Under vem lyder Immigranternas Riksförbund?"Svea"
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Immigranters Riksförbund (IRF) samlar olika invandrarföreningar i Sverige. Man kan uttrycka det som att styrelsen och verksamheter lyder under medlemmarna i olika invandrarföreningarna som är en del av IRF.

Detta följer av 9 § i stadgarna

"Högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet består av ombud valda av de lokala föreningarna i proportion till deras medlemsantal enligt följande:
upp till 50 betalande medlemmar – 1 ombud
51 till 100 betalande medlemmar – 2 ombud
101 till 300 betalande medlemmar – 3 ombud
301 betalande medlemmar och uppåt – 4 ombud
"

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1032)
2019-11-08 Hur länge finns uppgifter om villkorlig dom och böter kvar i belastningsregistret?
2019-11-07 Är visum ett problem om tidigare domar finns?
2019-11-01 Grannens hundar rymmer ofta och orsakar olägenheter - Vad kan jag göra för att få stopp på det?
2019-10-31 Lawline besvarar inte skoluppgifter!

Alla besvarade frågor (74534)