Immigranters Riksförbund

2019-10-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Under vem lyder Immigranternas Riksförbund?"Svea"
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Immigranters Riksförbund (IRF) samlar olika invandrarföreningar i Sverige. Man kan uttrycka det som att styrelsen och verksamheter lyder under medlemmarna i olika invandrarföreningarna som är en del av IRF.

Detta följer av 9 § i stadgarna

"Högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet består av ombud valda av de lokala föreningarna i proportion till deras medlemsantal enligt följande:
upp till 50 betalande medlemmar – 1 ombud
51 till 100 betalande medlemmar – 2 ombud
101 till 300 betalande medlemmar – 3 ombud
301 betalande medlemmar och uppåt – 4 ombud
"

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1062)
2020-01-27 Vad är ett personnummer?
2020-01-27 Kommer min passansökan att bli beviljad om jag finns med i belastningsregistret?
2020-01-16 Kan jag ta med eget vin till en restaurang som inte har serveringstillstånd?
2020-01-16 ​När gäller skyldigheten att förse balkongen med kattnät?

Alla besvarade frågor (76595)