Illojalitet mot arbetsgivare

Hej !

Jag har en anställd på 50%, 17xxxx gjorde hon sin sista dag innan hon fick havandeskapspenning. Hon har under tiden haft ett annat jobb på 50% som hon sedan blivit lovat heltid.

Hon har uppgivit till mig att hon är föräldraledig men nu har det kommit till min kännedom att hon jobbar heltid på det andra företaget.

Jag vet inte hur mycket hon jobbat där, samtidigt som hon uppgivit till mig att hon har havandeskapspenning och är föräldraledig fram till dags datum.

Men nu jobbar hon 100% utan att ha sagt upp sig från sin anställning hos mig eller meddelat att hon inte längre är föräldraledig.

Hur går jag tillväga? jag vill att hon säger upp sig från det datum hon slutade. Jag anser att det är illojalt mot arbetsgivaren att jobba hos andra samtidigt som hon uppger till mig att hon är föräldraledig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Din fråga rör under vilka förutsättningar en anställd kan bli uppsagd eller avskedad, jag kan inte svara exakt på vad som gäller din anställde endast baserad på informationen i frågan, men jag kan ge ett generellt svar som jag hoppas täcker in det svar du vill ha. Jag utgår också i mitt svar från att den anställde har tillsvidareanställning.

Avsked pga. illojalitet

Du nämner att den anställde har varit illojal. Det finns en "lojalitetsprincip" som innebär att arbetstagare är skyldiga att vara lojala mot sina arbetsgivare. Lojalitetsprincipen följer av anställningsavtal och om man bryter mot den medan anställningen fortfarande består så är det en omständighet som kan ligga till grund för avsked enligt LAS 18 §.

Det krävs dock, för att det ska kunna vara avskedsgrundande, att illojaliteten leder till skada för arbetsgivaren. Man kan säga att det måste finnas en viss nivå av illojalitet, den måste vara mer allvarlig. Ett avskedande på denna grund rör mer flagranta fall, då det är fråga om avsiktliga eller grovt vårdslösa förfaranden som inte arbetsgivaren ska behöva tåla. Illojalt handlande av allvarlig natur kan vara t.ex. att arbetstagaren avslöjar yrkeshemligheter i syfte att skada arbetsgivaren eller illojalt tar upp arbete hos en konkurrent.

Att ljuga för er och samtidigt jobba heltid för en annan arbetsgivare borde gå att se som illojalt, särskilt om det är till skada för er eller om förtroendet inte finns kvar längre.

Om det finns en omständighet av denna natur som ska leda till avsked krävs normalt också, enligt samma paragraf, att arbetsgivaren inte får ha känt till omständigheten i mer än två månader. Det gäller så att säga att agera och inte dra ut på det när arbetsgivaren får reda på den illojala handlingen.

Detta var specifikt om lojalitet, jag utvecklar andra grunder för uppsägning (inte avsked) här under.

Uppsägning

7 § LAS reglerar när en "vanlig" uppsägning av en tillsvidareanställd får ske. Enligt bestämmelsen krävs det saklig grund för uppsägning, saklig grund är antingen att det är arbetsbrist eller finns personliga skäl.

Arbetsbrist: Uppsägning pga. arbetsbrist innebär att skälet för uppsägningen är verksamhetsrelaterad, det kan t.ex. vara saker som omorganisation, driftsinskränkning eller att arbetsuppgifterna på annat sätt blivit överflödiga. Det är i princip arbetsgivaren som bestämmer själv när arbetsbrist ska anses föreligga. Men innan någon kan bli uppsagd på denna grund krävs först att det inte går att omplacera arbetstagaren till andra relevanta uppgifter och turordningsreglerna enligt LAS (22§) måste också följas.

Personliga skäl: Personliga skäl kan vara saker som olovlig frånvaro, inkompetens, bristande samarbetsförmåga, ordervägran, misskötsamhet, onykterhet i tjänst och även illojalitet.

För att saklig grund för uppsägning av personliga skäl ska föreligga krävs egentligen att tre steg är uppfyllda. 1) Arbetstagaren ska ha misskött sig på något vis (t.ex. illojalitet). 2) Arbetstagaren är medveten om sin misskötsel och vilka konsekvenser den kan få, arbetsgivaren behöver normalt sett se till att den anställde är medveten om vilka fel som begåtts och konsekvenserna av detta (man ska med andra ord bli varnad). 3) Misskötseln innebär någon form av skada för arbetsgivaren, det kan vara t.ex. ekonomiskt eller att förtroendet är förbrukat.

Är dessa tre steg uppfyllda talar det för att saklig grund för uppsägning på personliga skäl föreligger.

Har du fler frågor är du välkommen att skriva till oss igen, eller ringa till oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16.

Hälsningar/

Robin UddénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000