Ifall efterlevande make inte har några arvingar ärver andra makens arvingar allt

2019-01-28 i Arvsordning
FRÅGA
Hur är arvsordningen i följande fall.B och A har gått bort, och har inga barn. B gick bort för 6 år sedan, medan A gick bort nu i år. Både B och A föräldrar är döda sedan länge. A har dessutom inga syskon eller syskonbarn i livet. B däremot har 1 helsyskon och 3 halvsyskon. Det föreligger inte något testamente.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån hur du har utformat din fråga antar jag att B och A är gifta vid B:s dödsfall. I så fall har A som make arvsrätt efter B då hen går bort (3 kap 1 § ärvdabalken). B:s syskon får då rätt till efterarv när A avlider (3 kap 2 § ärvdabalken). Detta innebär att innan arv efter A kan delas ut ska B:s arvingar få ut sitt arv efter B. Syskon träder in i förälders ställe som arvsberättigad (2 kap 2 § ärvdabalken). I och med att B:s föräldrar är döda kommer alltså B:s syskon att ärva. B:s helsyskon kommer att ärva mer än sina halvsyskon då hen "kliver in" både i sin mammas och sin pappas ställe. Halvsyskonen får endast ta del av arvet som deras egen förälder skulle ha fått om hen varit i livet. B:s andra förälder har halvsyskonen ingen familjerelation med och är därför inte berättigad att ärva i dennes ställe.

Det som finns kvar efter att efterarvet efter B delats ut är kvarlåtenskapen efter A. A har inga föräldrar vid livet eller syskon. Ifall det finns någon moster/morbror/farbror/faster vid livet har de arvsrätt (2 kap 3 § ärvdabalken). Annars är det B:s arvingar som kommer att få ärva även efter A (3 kap 8 § ärvdabalken).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1164)
2019-05-26 Var går arvet, när det inte finns några arvingar?
2019-05-25 Vem har arvsrätt efter gift par vars bröstarvinge avlidit före ena makan? Kan hustrun testamentera allt till sin släkt?
2019-05-24 Vem ärver av min far? Halvsyskon? Adoptivbarn?Särkullbarn?
2019-05-23 Ärver man av sin moster om denne är barnlös?

Alla besvarade frågor (69309)