Identifiering och kroppsvisitation

2019-10-15 i Polis
FRÅGA
Får polisen stoppa och fråga om id, namn, personnummer eller kroppvisitera folk i Tyresö om man inte är misstänkt för ett brott och inte misstänkt för att man kommer begå ett brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När har man skyldighet att identifiera sig inför polis?

Enligt 14 § Polislagen får en person omhändertas för identifiering om denne vägrar att uppge sin identitet. Det krävs dock att det finns särskild anledning att anta att personen i fråga är efterspanad eller efterlyst enligt lag, vilket inte verkar vara fallet i din fråga.

Om en person vägrar att uppge namn och hemvist kan personen häktas enligt 24 kap. 2 § Rättegångsbalken (RB). För att häktas krävs dock att personen är på sannolika skäl misstänkt för ett brott, vilket inte heller verkar vara fallet i din fråga.

Ett exempel där man är skyldig att identifiera sig utan brottsmisstanke är när man framför ett körkortspliktigt fordon och blir ombedd att visa körkort, enligt 3 kap. 15 § Körkortslagen. Ett annat exempel är att en utlänning som vistas i Sverige är skyldig att på begäran av polisman överlämna t.ex. pass för att styrka att denne har rätt att uppehålla sig i Sverige, enligt 9 kap. 9 § Utlänningslagen. Några sådana omständigheter verkar dock inte heller föreligga i din fråga.

När har polisen rätt att kroppsvisitera en person?

Enligt 28 kap. 11 § RB får polisman kroppsvisitera den som är skäligen misstänkt för brott om det finns anledning att anta fängelse kan följa av brottet som personen är misstänkt för.

Enligt 19 § polislagen får kroppsvisitering ske t.ex. i och med ett gripande med stöd i lag eller för att söka efter vapen eller andra hjälpmedel vid brott. Dessa situationer verkar inte heller vara fallet i din fråga.

Slutsats: av det som framkommer av frågan verkar det som att polisen inte har någon rätt att utföra nämnda handlingar mot personerna, eftersom misstanke om brott eller att brott kommer att begås inte finns.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (288)
2020-09-17 Har polisen skyldighet att redogöra för sitt ärende?
2020-09-06 när gallras uppgifter i belastningsregistret?
2020-09-06 kan man få jobb på polisen trots tidigare brott?
2020-09-02 Polisens befogenheter vid alkoholtest när man kör bil

Alla besvarade frågor (84206)