Iakttagande av uppsägningstid vid egen uppsägning

FRÅGA
J skrev i december på ett anställningsavtal för ett företag vilket innebar att jag skulle börja arbeta för dem 2019-03-01,. Då jag därefter fick ett bättre erbjudande från ett annat företag, valde jag att "tacka nej, till den tjänst jag redan skrivit på". Detta företag hävdar nu att jag blir återbetalningsskyldig för en uppsägningstid av en månad. Kan de verkligen kräva detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du vill avsluta din anställning är lagen om anställningsskydd (LAS) tillämplig.

Olika bestämmelser gäller beroende på om du har ingått avtal för en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning (även kallat visstidsanställning). I mitt svar kommer jag dock utgå från att du ingått en tillsvidareanställning.

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid (4 § 2 st. LAS). För både arbetsgivare och arbetstagare gäller minsta uppsägningstid om en månad (11 § LAS). Om du som arbetstagare som inte iakttar uppsägningstiden i 11 § LAS blir du skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren (38 § 1 st. LAS).

Uppsägningstiden enl. 11 § LAS går dock att avtala bort genom kollektivavtal (2 § 4 st. LAS), är du bunden av kollektivavtal är det en god idé att kolla med facket vad som gäller.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alice Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1767)
2021-05-06 Hur lång uppsägningstid har jag om man arbetat väldigt länge i företaget?
2021-05-06 Kan jag säga upp ett sommarvikariat som ännu inte påbörjat?
2021-05-04 Finns det undantag från turordningsreglerna i LAS?
2021-05-01 Har arbetstagaren en skyldighet till en viss uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (92012)