I vissa situationer kan man köra bil utan körkort utan att straffas

2017-08-08 i Trafikbrott
FRÅGA
Finns det tillfällen då man får framföra ett körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon? Dvs. får man köra bil på vissa ställen eller vid vissa tillfällen? T.ex. inhägnat område eller för att rädda någons liv?
SVAR

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att man ska ha körkort för att framföra ett körkortspliktigt fordon (se 2 kap. 1 § körkortslagen).

Däremot finns det undantag till detta, om man kör på "inom ett inhägnat järnvägs-, fabriks- eller tävlingsområde eller annat liknande inhägnat område" (se 2 kap. 10 § körkortslagen). Vad som är inhägnat område är omdiskuterat men domstolar har i rättsfall pekat åt att området verkligen måste vara inhägnat och avskiljt från övrig trafik. Man har t.ex inte tyckt att ett grustag som varit delvis inhägnat har varit inhägnat område, inte heller en bilskrot som under nattetid varit avstängd med en bom har varit sådant inhägnat område.

Om man kör bil utan att ha giltigt körkort för att rädda någons liv är det inte alltid ett brott, om man agerat i nöd (se 24 kap. 4 § brottsbalken). Som man kan läsa i paragrafen finns dock vissa krav. Är man ex. så dålig på att köra bil att man har riskerat fler människors liv genom att köra en person till sjukhus eller om personen man försöker rädda inte är i så stor fara att det krävs att man bryter mot lagen för att rädda denne, är det inte säkert att man går fri från straff. När det gäller nöd beror det alltså på hur situationen ser ut.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?