I vilket land ska eventuell rättegång hållas?

2019-06-21 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Jag skriver på en blogg om mitt fd förhållande där jag var utsatt för både fysiskt och mentalt våld. Min fd partner är politiker så alltså en public figure, men boende i ett sk tredje land. Bloggen kommer vara tydlig med vem det är och jag kommer säkerligen bli anmäld för ärekränkning etc. Min fråga är, skulle en sådan rättegång ske i Sverige där jag bor eller i hans hemland?
SVAR

Hej, tack för din fråga till Lawline!

Den lag som vi får gå in i för att svara på din fråga är rättegångsbalken (RB) och brottsbalken (BrB). Ärekränkning är ett samlingsnamn för två brott i den svenska brottsbalkens femte kapitlet: förtal och förolämpning. Det innebär att den eventuella rättegången skulle vara ett brottmål och det är därför 19 kapitlet i rättegångsbalken vi behöver kika i för att kunna svar på din fråga.

Men först får vi kolla i brottsbalken. Eftersom du skriver din blogg här i Sverige skulle jag tro att eventuell brottslig gärning är att anses ha begåtts och fullbordats här i Sverige. Enligt brottsbalken ska brott som begåtts i Sverige dömas efter svensk lag och i svensk domstol, (BrB 2 kap 1 §). Många länder har bestämmelser som säger att de har rätt att hantera brott som begås mot deras medborgare. Eftersom jag inte vet om din fd partner är medborgare i det land han bor i så kan jag inte veta om de har möjlighet att hålla rättegången. Men eftersom du skriver på bloggen i Sverige så har svenska domstolar rätt att hålla rättegången.

Huvudregeln vid brottmål är att rättegången ska hållas i den ort som brottet förövades, (RB 19 kap 1 §). Detta innebär att rättegången ska hållas antingen där den brottsliga gärningen begicks eller där den brottsliga gärningen fullbordades. Som tidigare nämnt så skriver du på din blogg i Sverige vilket innebär att rättegången ska hållas i Sverige i den domstolskrets som du är skriven i.

Sammanfattningsvis så tror jag att rättegången skulle hållas i Sverige om du skulle bli anmäld för ärekränkning av din tidigare partner.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars får du gärna ställa ytterligare en fråga!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2216)
2019-10-19 Brottsligt att propagera för att något ska avkriminaliseras?
2019-10-17 Vad kan jag göra om jag vill att en person slutar kontakta mig?
2019-10-15 Var vänder man sig om man önskar besöka en person i fängelse?
2019-10-12 Hur ska man agera när grannar bråkar?

Alla besvarade frågor (73783)