I vilket land ska en ansökan om uppehållstillstånd vara gjord?

2019-04-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, kan min fru som är Albansk medborgare söka om uppehållstillstånd till mig när hon befinner sig i Sverige. Jag är Svensk medborgare, vi försöker skaffa barn så vi är i ett process nu och min fråga är ifall det är tillräcklig stark anknytning så hon ska inte behöva lämna Sverige för att söka om uppehållstillstånd?
SVAR

Hej, tack för att vänder dig till oss på Lawline!

Som huvudregel så ska uppehållstillstånd ges till en person som är make till en person som har uppehållstillstånd i Sverige, se 5 kap. 3 § 1 p. Utlänningslagen. Det innebär att din fru som huvudregel ska få uppehållstillstånd i Sverige om du har det, då det föreligger stark anknytning till dig som hennes make. Däremot så ska ansökan om uppehållstillstånd göras innan inresa i landet, alltså i sökandens hemland, men det gäller dock inte om det skäligen inte kan krävas av utlänningen, se 5 kap. 18 § Utlänningslagen. Sådana skäl som skulle innebära att din fru inte behöver lämna Sverige för att söka uppehållstillstånd är exempelvis att hon skulle riskera en mycket lång värnpliktstjänstgöring om hon återvände till Albanien. Lagen uppställer alltså ganska hårda krav för att man ska kunna få söka uppehållstillstånd via anknytning till landet i Sverige.

Jag hade därför rekommenderat din fru att söka om uppehållstillstånd i Sverige från Albanien. Detta ska hon som huvudregel, som sagt, beviljas på grund av att hon är gift med dig och du är svensk medborgare.

Med vänlig hälsning,

Jennifer Jalaho
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (932)
2019-11-17 Får inresa till Sverige ske under handläggningstiden för uppehållsansökan?
2019-11-14 Kan man söka asyl i Sverige på grund av en allvarlig sjukdom?
2019-11-14 Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd
2019-11-13 Ingående av äktenskap med asylsökande

Alla besvarade frågor (74742)