I vilket land ska bouppteckningen ske?

FRÅGA
Om en person som varit inskriven i både Sverige och Spanien avlider i Spanien vart skall boupptekningen ske?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på din fråga så får kan vi bland annat gå in och kika i Ärvdabalken (ÄB) och i EU:s arvsförordning (AF). Det är främst artikel 4 i förordningen som är användbar på din fråga, då den rör EU:s medlemsstater.

Kort sammanfattning

Både svensk och spansk lag gäller. Det innebär att två bouppteckningar kan behövas göras, men jag kan dessvärre inte svara för vad som gäller i Spanien. I Sverige är dock huvudregeln att en bouppteckning ska göras när en svensk person avlider.

Rätt till arv ska prövas i det land där en person var medborgare vid sin död

Rätt till arv ska prövas i det land där en person var medborgare eller hade sin hemvist vid sin död, enligt både svensk och spansk internationell rätt. Detta innebär alltså att både svenska och spanska arvsregler kan bli tvungna att användas, och att en bouppteckning kan behöva göras i de båda olika länderna (AF art 4).

En bouppteckning enligt svensk lag ska även omfatta egendom i utlandet

Jag kan dessvärre inte svara för vad som gäller i Spanien. I Sverige är dock huvudregeln att en bouppteckning ska göras när en svensk person avlider (ÄB 20 kap 1 §). Denna ska också göras enligt svensk lag, och omfatta egendom både i utlandet och egendom i Sverige.

Mina råd

Om du skulle vilja ha en mer ingående juridisk hjälp så skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med våra duktiga jurister på info@lawline.se. Jag skulle möjligtvis också kunna råda dig att ta kontakt med Skatteverket, då de kanske skulle kunna hjälpa dig med din fråga likaså.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (825)
2019-05-20 Möjligt att begära tilläggsbouppteckning då testamente inte inkluderades i bouppteckningen?
2019-05-18 Hur fördelas en bostadsrätts värde vid ena partens dödsfall?
2019-05-15 Hur ge bort bostadsrätt som delvis ägs av dödsbo?
2019-05-11 Vilken rätt har särkullbarn till viss egendom?

Alla besvarade frågor (69197)