I vilken paragraf står residualrätt?

2020-04-30 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA
I vilken paragraf står residualrätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Aktieägarnas residualrätt regleras i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Det är enligt 3 kap 3 § som aktieägarna ges ställning som residualtagare till vinsten av verksamheten. Residualrätten innebär att aktieägarna får rätt att dela på den vinst som uppkommer när alla andra fordringar som bolaget har är betalda.

Sammanfattningsvis framgår residualrätten av 3 kap 3 § ABL.

Om du har vidare frågor om residualrätten är du välkommen att ställa en ny fråga.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linnéa Lind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (71)
2020-10-19 Kan någon annan än styrelsen teckna bolagets firma?
2020-09-19 Är bank en näringsidkare?
2020-07-28 Vad kan göras om delägare i en samfällighet inte är samarbetsvillig?
2020-05-07 Får ett företag göra utdelningar om de tar emot stöd vid korttidspermittering?

Alla besvarade frågor (86576)