I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

2021-04-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i folkbokföringslagen och vallagen.

Enligt 5 kap. 1 § vallagen så upprättar den centrala valmyndigheten en röstlängd som bygger på folkbokföringen. Enligt 6 § folkbokföringslagen ska en person folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon är att anse som bosatt.

Enligt 7 § folkbokföringslagen anses en person vara bosatt på den fastighet där personen tillbringar sin dygnsvila, men för intagna på kriminalvårdsanstalt innebär inte detta att anstalten blir stället där denne ska vara folkbokförd. Detta beror på en regel i 9 § tredje punkten folkbokföringslagen, som stadgar att en vistelse inte anses leda till ändrad bosättning om den föranleds enbart av vård vid en institution för kriminalvård. Det betyder att en intagen på kriminalvårdsanstalt fortfarande är folkbokförd där den bodde innan den blev intagen. Vissa intagna har kvar sina bostäder under tiden de vårdas på anstalt, exempelvis om den intagne har familj som fortfarande bor kvar där. Skulle familjen flytta, så kommer dock den intagnes folkbokföring flytta med. För de intagna som inte har kvar någon bostad så ska personen anses vara bosatt i kommunen om personen kan hänföras till den kommunen men inte till en viss fastighet (13 § folkbokföringslagen).

Var den intagne är folkbokförd är alltså avgörande för i vilken kommun denne röstar.

Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1337)
2021-10-16 Varför är skälen till ett beslut om uppehållstillstånd sekretessbelagda?
2021-10-14 Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?
2021-10-09 Kommunens beslut strider mot likställighetsprincipen - vad gör man?
2021-10-04 Bostadsanpassningsbidrag - ska det billigaste alternativet väljas?

Alla besvarade frågor (96436)