I vilka situationer är det straffbart att underlåta att handla?

2019-08-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej. Den 16 juni brann vårt ned till grunden. Sex personer räddade sig ur det brinnande infernot. Några minuter senare rasar hela huset ihop. Den frivillga brandkåren larmades kl 06.00 och anlände 13 minuter senare. Fråga: En granne sa till oss att han sett att det rök 05,11. Kan han inte anklagas för underlåtenhet att agera? Några minuter senare hade vi varit döda. Enligt polisen är det inte olagligt att låta bli att agera. Obegripligt. Vänligen Stig Larsson
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Straffansvar för underlåtenhet att agera kan uppstå på två sätt inom svensk rätt. Det ena är genom att vissa typer av underlåtenheter har uttryckligen kriminaliserats, ett exempel på detta är brottet ohörsamhet mot ordningsmakten som man kan göra sig skyldig till genom att underlåta att följa order i vissa situationer (brottsbalken 16 kap. 3 §). Detta kallas med ett annat uttryck för äkta underlåtenhetsbrott.

Även i situationer där underlåtenhet inte är uttryckligen kriminaliserat kan man anses begå brott genom underlåtenhet att agera. Då talar man om oäkta underlåtenhetsbrott. För att man ska hållas ansvarig i sådana situationer krävs att man kunde anses rättsligt skyldig att agera i den situation där man istället agerade passivt. Sådan skyldighet att agera kallas för att man befinner sig i en garantposition. Den som är garant kan vara skyldig att agera för att avvärja skada mot ett visst objekt eller vissa personer alternativt skyldig att avvärja skador som härstammar från något som garanten kontrollerar.

Ett exempel på en garantposition är den man har som förälder. En förälder anses skyldig inte bara att skydda sitt barn från skada utan även att se till så att barnet inte skadar sin omgivning. En förälder som inte tar sitt barn till sjukhus när barnet är sjukt kan därför sägas begå ett brott genom underlåtenhet eftersom föräldern har en handlingsplikt. Andra exempel på garantpositioner kan vara befäl inom militären, hundägare, expeditionsledare, dagisfröknar och så vidare.

Men detta betyder motsatsvis att den som inte befinner sig i en garantposition inte begår ett brott om den underlåter att hindra ett förlopp som slutar med att någon eller något skadas. Det finns nämligen ingen generell plikt att handla inom svensk rätt. Det betyder att det finns underlåtenheter som kanske skulle ses ned på rent allmänmoraliskt men som inte för den sakens skull är straffbara enligt lag.

I din situation misstänker du att din granne hade kännedom om elden men underlät att ringa brandkåren. Det finns ingen uttrycklig kriminalisering av underlåtenhet att kontakta räddningstjänst. För att din granne skulle hållas ansvarig för sin underlåtenhet krävs därför att han kunde sägas befinna sig i en garantposition. Som vanlig granne har man dock inom svensk rätt ingen sådan plikt i förhållande till sina grannar och det är därför inte straffbart att underlåta att larma även om detta innebär att skada sker som kanske annars inte skulle skett.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2378)
2020-07-08 F.d sambo har förstört tillhörigheter
2020-07-06 Indraget körkort vid narkotikabrott?
2020-07-01 Provocerad till att knuffa annan - hur ser lagen på detta?
2020-06-30 Vad händer om man fyller 18 efter brottstillfället men innan rättegång, samt vad händer om straffbud ändras efter begånget brott

Alla besvarade frågor (81792)