I vilka fall ärver barnbarn?

2020-05-20 i Arvsordning
FRÅGA
Hej de är så att min farmor har avlidit den 2020 och min pappa dog 2014 Hur blir de då med arv får jag ta del av arvet om de nu finns nåt får jag då den delen av arvet som min pappa skulle ha fått efter min Farmor som var hans mamma
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag ifrån att din farmor inte har skrivit ett testamente. Jag kommer först berätta allmänt hur arvsreglerna fungerar för att sedan berätta vad som gäller i ditt fall.

Arvsordningen
Regler om arv hittas i ärvdabalken.

Arvtagare är uppdelade i tre klasser (2 kap ärvdabalken).

I den första arvsklassen ingår den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn och deras avkomlingar (barnbarn osv). I första hand ärver barnen och det är endast om något barn har avlidit som barnbarnen ärver.

I den andra arvsklassen ingår föräldrar och syskon. För att arvsklass två ska bli aktuell krävs att det inte finns några bröstarvingar (barn, barnbarn osv). I första hand är det föräldrarna som ärver. Har någon av föräldrarna avlidit så ärver den avlidnes syskon och halvsyskon.

I den tredje och sista arvsklassen ingår mor- och farföräldrar samt deras barn (dvs. den avlidnes farbröder, fastrar, morbröder och mostrar). Har någon av mor- och farföräldrarna avlidit så ärver dennes barn i mor- eller farförälderns ställe. En förutsättning för att dessa släktingar ska ha rätt att ärva är att det inte finns några arvingar i den första eller andra arvsklassen.

Om den som avlidit inte har några arvingar i varken arvsklass 1, 2 eller 3 så går arvet till den Allmänna arvsfonden

Ärver du efter din farmor?
När din pappa avled så trädde du in i hans ställe. Du har alltså helt rätt i att du ärver den delen av arvet som din pappa skulle ha ärvt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1522)
2020-11-23 Kommer jag att ha någon rätt till arvet efter min farfar när han går bort?
2020-11-22 Vem ärvet och hur påverkar efterlevande make arvets storlek
2020-11-21 Vem har rätt att till arv efter min svägerska när hon dör?
2020-11-21 Vem ärvet barnet?

Alla besvarade frågor (86371)