Hyskon- och halvsyskonbarn i den legala arvsordningen

2015-08-20 i Arvsordning
FRÅGA
Hur blir arvslotterna fördelade i följande exempel:A avlider och har inga egna barn, Maken är tidigare död och har inga arvingar.A har 3 helsyskon som alla är döda men efterlämnat ett antal syskonbarn.A har också 2 halvsyskon som också är döda (gemensam avliden mor) som efterlämnat ett antal syskonbarn.A har också en avliden far till helsyskonen.Hur fördelas arvslotterna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning

Jag kan inte gå djupare än att säga att A:s syskonbarn ärver A, eller svara på ett tydligare och enklare sätt när jag inte vet hur mycket A:s kvarlåtenskap är värd, hur många syskonbarn A har eller vilka syskonbarn som hade vilket syskon som förälder.

Utredning

Arv regleras främst i Ärvdabalken (ÄB).

När A inte har några egna barn är huvudregeln hans föräldrar ärver honom och då får hälften av arvet var, se ÄB 2:1 och 2:2 st. 1.

Vore A:s mor och far vid liv skulle de alltså fått 50 % var av arvet efter A.

Då A:s båda föräldrar är döda, så delas deras respektive hälft upp lika på deras respektive barn, se ÄB 2:2 st. 2 mening 2. Detta gäller även för A:s halvsyskon, se ÄB 2:2 st. 3 mening 1. A:s helsyskon skulle alltså ärva efter både A:s mor och far, och A:s halvsyskon skulle ärvt endast efter A:s mor.

Alla fem syskon (som alla hade A:s mor gemensam) skulle alltså fått en femtedel var av arvet efter A. De tre syskon som dessutom hade A:s far gemensam skulle dessutom fått en tredjedel var av hälften av arvet efter A.

A:s två halvsyskon skulle alltså fått vardera (50 % * 20 %) 10 % av arvet efter A.

A:s tre helsyskon skulle alltså fått vardera (50 % * 20 + 50 % * 33,33 %) ca 26,5 % av arvet efter A.

Eftersom alla A:s syskon är döda så ärver varje syskons barn det som syskonet skulle ha fått, se ÄB 2:2 st. 2 mening 2 och 2:2 st. 3 mening 3. Om ett syskon hade fler barn, får dessa barn dela lika på sin förälders del, se ÄB 2:2 st. 2 mening 2.

Jag hoppas att du ändå fått svar på din fråga. Undrar du något mer eller vill lägga till uppgifter för ett tydligare svar så är du välkommen att kontakta oss igen. Vill du boka tid med en jurist så kan du komma i kontakt med Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1497)
2020-10-25 Ärver sambo eller syskon?
2020-10-23 Kommer min avlidna systers barn ärva?
2020-10-22 Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?
2020-10-22 Får man en del av försäljning av egendom efter en förälders död?

Alla besvarade frågor (85357)