Hyresvärds rätt att visa upp lägenhet

2017-03-02 i Hyresrätt
FRÅGA
HejHar jag som hyresvärd, rätt att visa upp lägenheten till ny intresserad hyresgäst, när nuvarande hyresgäst har sagt upp sitt hyresavtal men fortfarande bor kvar under uppsägningstiden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ja, hyresgästen är efter uppsägning skyldig att låta dig visa upp lägenheten till en ny intresserad hyresgäst på lämplig tid. Detta framgår av jordabalken 12 kap. 26§ första stycket.

Om hyresgästen vägrar detta har du dock inte rätt att ta dig in i lägenheten med egen nyckel eller på annat sätt utan får enligt jordalken 12 kap. 26§ femte stycket via Kronofogden ansöka om handräckning.

Vänligen,

David McKenzie
Fick du svar på din fråga?