Hyresvärds och hyresgästs ansvar för att BH-bygel fastnat i en tvättmaskin

Hejsan, jag bor i en hyreslägenhet och hade nu oturen att min bh hoppade ut från tvättpåsen och bygeln har kommit bakom trumman. När jag kontaktade min hyresvärd angående problemet menade hon att jag själv får anlita någon till självkostnadspris då de var självförvållat enligt henne. Fick då kontakta siemens för att boka en tekniker, detta kommer nu kosta mig 1350, om jag har rätt till rutavdrag kan jag få ner priset till 950. Stämmer det verkligen att jag själv ska stå för kostnaden då jag hyr lägenheten. Hittar inget om det i mitt hyresavtal.

Vore tacksam för svar snarast möjligast

Tack på förhand, vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är du eller hyresvärden som ska betala för att åtgärda att bygeln från en bh du tvättade åkte ur tvättpåsen och fastnade bakom trumman.

Jag utgår från att bygeln har fastnat på ett sådant sätt att tvättmaskinen inte går eller åtminstone inte bör användas.


Hyresvärden har vissa skyldigheter

Den som hyr ut en lägenhet har vissa skyldigheter gentemot hyresgästen för att se till att lägenheten underhålls. Genom denna underhållsplikt åligger det hyresvärden att hålla lägenheten och tillhörande utrymmen i ett godtagbart skick så att lägenheten och tillhörande utrymmen är fullt brukbara (12 kap. 9 § jordabalken och 12 kap. 15 § jordabalken).

Till hyresvärdens underhållsplikt hör bland annat att hyresvärden ska avhjälpa fel och brister i lägenheten och tillhörande utrymmen.

Det du har råkat ut för är att betrakta som ett fel eller en skada på tvättmaskinen eftersom tvättmaskinen inte går att använda förrän bygeln har plockats ut från bakom trumman och felet därmed är avhjälpt.


Du har inte varit vållande

När det kommer till hyresgästers skadeståndsansvar gäller att du som hyresgäst ska ersätta skador som uppkommer genom ditt vållande (12 kap. 24 § jordabalken). Regeln omfattar både skador som uppstår i den egna lägenheten och vad som hör lägenheten till, t.ex. vindsförråd och gemensamma utrymmen.

För att bli ersättningsskyldig krävs att att du på något sätt måste ha varit oaktsam och att du på grund av det har orsakat en skada. Försämringar och skador på grund av vanlig förslitning eller olyckshändelser leder inte till att hyresgästen blir ersättningsskyldig. Det sagda innebär att ett normalt användande av tvättmaskinen och en visad försiktighet som rimligen kan krävas av en ordentlig person, leder till att du som hyresgäst inte anses vållande till en skada som uppstår. För sådana skador och försämringar faller det istället inom hyresvärdens underhållsskyldighet att vidta åtgärder, t.ex. reparationer, för att komma till rätta med felet.

Eftersom du har använt en tvättpåse när du tvättade bh:n råder det inget tvivel om att du har varit tillräckligt försiktig eftersom du inte rimligen hade kunnat göra mycket annat för att förhindra att problemet uppstod. Felet har därför inte har orsakats genom din oaktsamhet och du har inte varit vållande. Därmed behöver du inte betala för att åtgärda problemet utan det faller inom hyresvärdens underhållsskyldighet att åtgärda det.


Sammanfattning

Eftersom du använde en tvättpåse när du tvättade bh:n har du utan tvivel varit tillräckligt försiktig när du tvättade den och du har därmed inte varit vållande till skadan. Det gäller trots att bh:n åkte ur påsen. Du behöver därmed inte stå för kostnaderna för att åtgärda felet, utan det är hyresvärden som ska göra det.


Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav ÖstlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000