Hyresvärds ianspråktagande av kvarglömd egendom

2020-03-22 i Hyresrätt
FRÅGA
Innefattar kvarglömda fordon i garage av tidigare hyresgäst att den efter 3 eller 6 månader tillfaller hyresvärden?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om hyresförhållanden hittas i 12 kapitlet Jordabalken, även kallad hyreslagen (den finner du här).

Lämnar hyresgästen den lägenhet eller annan bostad som denne hyrt och inte tar med sina prylar som finns i lägenheten eller i närliggande utrymmen, så som garage, tillfaller egendomen så småningom hyresvärden (12 kapitlet 27 § Jordabalken). Jag kan inte hitta några skrivelser som undantar fordon från den bestämmelsen.

Anmanar hyresvärden att hämta fordonen och hyresgästen inte gör anspråk på dessa inom 3 månader så tillfaller fordonen hyresvärden. Hyresvärden är den som måste kunna bevisa att en anmaning skett, den kan ske muntligt eller skriftligt. Sker ingen anmaning tillfaller fordonen hyresvärden efter att 6 månader har passerat utan att anspråk gjorts på fordonen. Hyresvärden kan alltså välja mellan att passivt vänta i 6 månader eller att skicka en anmaning och bara behöva vänta i 3 månader för att kunna lägga anspråk på egendomen. Viktigt är då för hyresvärden att kunna bevisa att en anmaning skett. Observera att om anmaning skett måste hyresvärden sen vänta i 3 månader, oavsett om 6 månader har förflutit dessförinnan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1746)
2020-09-26 Fråga om byte mellan hyresrätt och bostadsrätt
2020-09-23 Störande grannar
2020-09-23 När kan man säga upp hyresavtal som löper på obestämd tid?
2020-09-19 Är det rätt att hyresvärden fakturerar mig för en skada jag orsakat i lägenheten?

Alla besvarade frågor (84370)