Hyresvärdens rätt till tillträde

Jag har ett hus på min tomt jag har hyrt ut. Ny är de uppsagda och har 3 mån uppsägning, det är två månader kvar. Jag vill visa huset för nya hyresgäster och besikta huset men de har tömt huset, blockerat mig och är inte annträffbara. Har jag rätt att gå in?

Jag har meddelat skriftligt att jag vill besikta huset nu är de helt oanträffbaa. Vad har jag rätt att göra? Tomten är full av skräp och allt i huset är borta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Förutsättningar för hyresvärden att gå in i bostaden utan hyresgästens godkännande

Svaret på din fråga regleras i 12 kap. jordabalken (hyreslagen). I nästan alla situationer behöver hyresvärden godkännande från hyresgästen för att få gå in i bostaden. Undantagen hittar man i 12 kap. 26 § jordabalken. Det första undantaget är om tillträde krävs för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan uppskjutas utan skada, detta är fallet om det finns exempelvis en vattenskada i bostaden som hyresvärden genast behöver reparera. Det kan också avse besiktningar som aktualiseras av en inträffad händelse, t.ex. misstanke om ohyra eller hyresgästens avflyttning.

Är ärendet av mindre brådskande art ska hyresgästen få en tillsägelse minst en månad i förväg innan hyresvärden får tillgång till bostaden. Dock får inte tillträdet infalla på den sista månaden som hyresförhållandet består. Det skriftliga meddelandet du skickat kan alltså användas för att se när du har rätt att tillträda bostaden, det ska ha gått minst en månad sen du skickade meddelandet. Det problem som kan uppstå är ifall slutet av den tidsfristen infaller på hyresförhållandets sista månad, i sådant fall måste du vänta tills hyresförhållandet upphört för att tillträda lägenheten.

I båda dessa fall skall hyresvärden se till att hyresgästen ej förorsakas större olägenhet än nödvändigt.

Slutsats

Det finns alltså två alternativ till lagstöd för att få tillträde i din situation. Enligt min uppfattning så bör det inte vara något problem att tillträda lägenheten om hyresgästen inte förorsakas större olägenhet än nödvändigt.

Med vänliga hälsningar,

Sohail NiknejadRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”