Hyresvärdens rätt att vräka hyresgäst

Hyresgäst orsakar fuktskador i sin lägenhet. Hyresvärden vill vräka denna hyregäst. Är det möjligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller på vilka grunder en hyresvärd kan vräka (även kallat avhysa) en hyresgäst.

I 12 kap jordbalken regleras just detta. En hyresrätt är förverkad om hyresgästen begår ett avtalsbrott enligt någon av punkterna i 12 kap. 42 § JB.

Listan som finns i denna paragraf är uttömmande och innebär alltså att det endast är på dessa grunder som hyresvärden kan säga upp hyresavtalet i förtid!

Att orsaka fuktskador kan anses falla in under punkt 9 i 12:42. Denna punkt fastslår att hyresförhållandet kan upphöra i förtid (alltså omedelbart enligt 12 kap, 6 §, och ingen hänsyn behöver tas till uppsägningstid enligt 4 §.) "om lägenheten vanvårdas på något annat sätt eller hyresgästen eller någon annan, till vilken hyresrätten överlåtits eller lägenheten upplåtits, åsidosätter något av det som ska iakttas enligt 25 § vid användning av lägenheten eller inte håller den tillsyn som krävs enligt nämnda paragraf och rättelse inte görs utan dröjsmål efter tillsägelse".

Vårdplikten

25 § fastslår hur hyresgästen ska använda lägenheten. Bland annat ska hyresgästen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästen ska även vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Sist men inte minst ska hyresgästen hålla noggrann tillsyn och se till att vårdplikten i 24 § är uppfylld.

Hyresvärdens skyldigheter

Svaret på din fråga är alltså att om någon av dessa punkter inte efterföljs så har hyresvärden rätt att upphäva hyresavtalet. Viktigt att betona är att det i 12 kap 15 § jordabalken finns krav på att hyresvärden, under hyrestiden, ska hålla lägenheten i godtagbart skick. Hit räknas bland annat att hålla bostaden fri från fukt och mögel. 12 kap. 24 § 2 stycket fastställer dock att hyresgästen är skyldig att upplysa hyresvärden om den skada som har uppstått. I din fråga framkommer inte vad som exakt hänt, alltså hur dessa skador har uppkommit men om du lyckas bevisa att dessa skador skett eftersom hyresgästen brustit i sin vårdplikt kan det finnas chans att genom hänvisning till ovanstående paragrafer få rätt till uppsägning av hyresavtalet!

Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline om du har ytterligare frågor!

Allt gott,

Suana TaficRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000