FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTSkuld15/12/2014

Hyresvärden kräver betalning sophämtning med mera utan att visa upp räkningarna

Jag hyr en villa sedan 2006. Mellan åren 2006-2008 var alla räkningar av typ el, vatten/avlopp, sophämtning och sotning adresserade till mig personligen. 2008 ändrades förhållandet så att fakturorna på delar av ovanstående tjänster skickades dessa till fastighetsägaren. Trots påminnelse till fastighetsägaren från mig kom inga underlag eller fakturor på vatten/avlopp, sophämtning och sotning. Elräkningarna kom direkt till mig från elleverantören. Till fastigheten kopplades ett fibernät, där har räkningar kommit vid något tillfälle. Alla övriga räkningar har aldrig kommit till mig mellan åren 2008-2014. Något nytt hyresavtal har inte upprättats. Inget meddelades om ändrade villkor. Det enda som hände var att jag kontaktade fastighetsägaren och frågade efter fakturorna med svaret att det är upp till fastighetsägaren att serva med underlag. För c:a ett år sedan kom ett krav från fastighetsägaren på sammanslaget belopp på alla räkningarna mellan 2008 - 2013. Inga originalfakturor uppvisades utan endast en sammanställning på ett exellark. Jag önskade då få se underlagen i original och bestämde mig för att inte betala något förrän jag fått det i min mening självklara faktaunderlaget. Under 2014 har fibernätfakturor kommit, dock bara som kopior. Dessa är betalda. Fråga: Vad gäller? Kan fastighetsägaren kräva det sammanslagna beloppet? Kan belopp krävas med fakturakopior som underlag? 

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad jag förstår rör fastighetsägarens krav avgifter för vatten/avlopp, sophämtning, fibernät och sotning för perioden 2008-2014 då inga av dessa kostnader var inkluderade i din hyra. Vidare tolkar jag det som att ni har ett arrangemang som ska fungera så att hyresvärden först själv betalar räkningarna och sedan begär samma summa ifrån dig. Arrangemanget har inte skrivits in i hyresavtalet men ni har kommit överens om det.

Vad gäller dina första fråga så kan hela beloppet krävas på en gång förutsatt att förfallodatum för skulderna passerat. Det framgår inte när ni inledningsvis kom överens om att du skulle betala (till exempel per månad eller per kvartal) men med tanke på att du upprepade gånger bett om att få göra det antar jag att det datum då du enligt överenskommelsen skulle betala har passerat.

Rent generellt kan sägas att hyresvärden har rätt att kräva dig på samma belopp som betalats för din räkning men givetvis har du å andra sidan rätt att se ett underlag för det belopp som krävs innan du betalar. Som svar på din andra fråga är det i teorin fullt möjligt att kräva betalning för en skuld utan att visa upp några räkningar eller liknande underlag som stöd. Den som krävs på pengar bör dock vara försiktig med att utan vidare betala ett sådant krav om han eller hon inte är helt säker på att det stämmer. Särskilt med tanke på det märkliga sätt din fastighetsägare har skött ett arrangemang på hitintills är det viktigt att du står på dig så att du betalar det du faktiskt är skyldig. Vad jag förstår har du fått några kopior på räkningar som redan betalats av dig och de är förstås ingen anledning till att betala samma belopp en gång till.

Då det rör sig om ungefär sex års avgifter och gissningsvis en hel del pengar vill jag verkligen poängtera att det är viktigt att du kräver att hyresvärden visar upp fakturorna, i kopior eller original, så att du så snart som möjligt kan få betala de skulder du har utan att de växer ytterligare. Vidare kan det vara en god idé, särskilt om du planerar att bo kvar framöver, att kräva att räkningarna ska adresseras direkt till dig igen så att samma problem inte uppstår fler gånger.

Jag önskar dig lycka till och skulle du känna att du behöver mer juridisk hjälp i kontakten med din fastighetsägare är du välkommen att återkomma till mig så kan vi lämna ett prisförslag på vad ett mer omfattande arbete skulle kosta.

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?