Hyresvärd som går in i uthyrd lokal utan att meddela hyresgästen

2020-09-04 i Hyresrätt
FRÅGA
Hejsan. Hyr en lokal som används som uppställningplats/mek av mina fordon, nu har det kommit till min kännedom att fastighetsägaren vid flertalet ggr gått in och kikat i det utrymmet jag hyr, och de ggr hen har gått in har det varit utan anledning att utföra akuta åtgärder, utan bara att snoka. Har påtalat till min hyresvärd att hen inte har något att göra där inne om det inte är akuta saker som behöver åtgärdas för att inte orsaka skador på byggnad etc, men får bara till svars att hen äger fastigheten och får göra som hen vill. Känns inge vidare att hen springer runt och nöjes tittar och snokar bland mina bilar, vertyg etc. Vad ska jag göra åt detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Får hyresvärden gå in i din lokal?

Precis som du själv skriver så har hyresvärden som huvudregel inte rätt att på eget bevåg gå in i din lokal utan att du meddelats om detta. Undantaget är om det rör sig om brådskande reparationer och åtgärder, exempelvis en akut vattenläcka. Du kan läsa om detta i 12 kap 26 § Jordabalken (JB). Att hyresvärden gör fel när hen går in i din lokal verkar du redan ha bra koll på, därför fokuserar jag istället resten av svaret på vad du kan göra åt saken.


Olaga intrång

Faktum är att när hyresvärden tar sig in i lokalen som du hyr utan att du vet om detta kan det röra sig om olaga intrång enligt 4 kap 6 § 2 st Brottsbalken (BrB). Här är det dock viktigt att veta om att det krävs bra bevis för att hyresvärden ska kunna bli dömd för detta, det måste "ställas utom rimligt tvivel" att hyresvärden faktiskt går in i lokalen utan din tillåtelse och utan anledning. Frågan blir då hur du kan bevisa detta.


Övervakningskamera och/eller inspelningar?

I regel har man som privatperson rätt att filma och fotografera inne i privata hem och förrådslokaler (se 5 § kamerabevakningslagen), en övervakningskamera skulle därför kunna hjälpa dig att samla bevis som styrker att hyresvärden faktiskt går in i din lokal. Observera att om lokalen används i en näringsverksamhet är det inte säkert att du har rätt att övervaka denna, jag tolkar dock din fråga som att det rör sig om ett större "privat förråd/garage" för dina bilar och verktyg. Man har även rätt att spela in samtal, om det är ett samtal som förs mellan dig och hyresvärden (du får alltså inte spela in samtal som förs mellan andra i smyg utan måste själv delta i detta). Att det inte är brottsligt att spela in dessa samtal framkommer genom 4 kap 9a § BrB. Denna bestämmelse ska läsas som att det är brottsligt att spela in ett samtal om man själv inte deltar i detta och om samtalsparten inte är medveten om att inspelning sker, dvs om du själv deltar i samtalet är det inga problem.


Handlingsplan

Det du bör göra till att börja med är att uppmärksamma hyresvärden på ovanstående lagstiftning, dvs att hen enligt Jordabalkens regler om uthyrning faktiskt inte har rätt att gå in i din lokal utan anledning. I andra hand kan du överväga att börja samla på dig bevis som styrker att hyresvärden faktiskt gör på detta sätt, exempelvis genom att sätta upp en övervakningskamera eller spela in samtal mellan dig och hyresvärden. Detta är sådant som senare kan verka som bevis om du skulle välja att anmäla hyresvärden för olaga intrång. Det bästa brukar dock alltid vara att först och främst föra en diskussion om problemet, för att bevara en någorlunda trevlig relation mellan dig och hyresvärden i framtiden.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Paulina Asplund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1932)
2021-04-21 Vad gäller vid uppsägning av partiell uthyrning av lokal i andra hand?
2021-04-21 Laglig rätt för andrahandsuthyrning?
2021-04-20 Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns
2021-04-19 Hur lång tid innan hyreshöjningen har hyresgästen rätt att få information?

Alla besvarade frågor (91410)