Hyresvärd som brister i underhållsskyldighet

Hej!

Jag har problem med min hyresvärd.

När jag flyttade in i min lägenhet (i slutet på Februari) så blev jag lovad att elen i lägenheten skulle åtgärdas då den ansågs farlig, även en vägg skulle målas. Detta skulle ske så snart som möjligt, jag har även på skrift där de säger målaren och elektrikern kommer nästa vecka. Detta är allt de har sagt och det är säkert två månader sedan nu.

Nu svara de inte längre mig och totalt ignorerar mig.

Vad har jag för rättigheter och hur går jag vidare i detta?

Lawline svarar

Hej, vad roligt att du vänder dig till Lawline!

Utifrån dina problem så förstår jag det som att din fråga rör lägenhetens skick. Eftersom att det i ditt fall rör sig om en hyresrätt är 12 kap. Jordabalken (JB) tillämpligt, även kallat Hyreslagen.

Sammanfattat, kan jag börja med att säga att dina möjligheter som hyresgäst främst är att avhjälpa felet på hyresvärdens bekostnad eller att vända dig hyresnämnden. Som hyresgäst har du även rätt till nedsättning av hyran för den tid då lägenheten är i bristfälligt skick. Detta har jag förklarat mer utförligt här nedan.

Lägenhetens skick
De problem du har rör lägenhetens skick. I 9 § första stycket. hyreslagen sägs att en lägenhet på tillträdesdagen ska hålla denna "i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar". I ditt fall har jag tolkat det som att lägenheten, med tanke på elproblemen, inte är det och alltså inte uppfyller den allmänna standarden hyresvärden ska tillhandahålla.

I 15 § första stycket. hyreslagen hänvisas tillbaka till 9 §, och framgår att hyresvärden även under hyrestiden ska hålla hyresrätten i godtagbart skick, man talar då om hyresvärdens underhållsskyldighet.

Jag uppfattar det som att det rör sig om en bostadslägenhet, vilket medför att även andra stycket i 15 § är tillämpligt. Det innebär att hyresvärden "med skäliga tidsmellanrum ska ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens ålder och bruk."

Om hyresvärden brister i denna underhållningsskyldighet enligt 15 § hyreslagen, kan man gå vidare till 16 § andra stycket (där sägs i andra punkten att 10 - 12 § är tillämpliga om hyresvärden brister i sin underhållningsskyldighet).

För din del blir 11 § aktuell.
Första punkten säger då att hyresgästen, dvs. du, får avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad om hyresvärden inte åtgärdar bristen efter tillsägelse från dig.
Tredje punkten säger dessutom att du som hyresgäst har rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid då lägenheten är i bristfälligt skick.

Att vända sig till hyresnämnden
Om hyresvärden inte åtgärdar brister i hyresrätten, vilket denne i ditt fall inte gjort, kan du även vända dig till hyresnämnden. De kan efter en ansökan, förelägga hyresvärden att avhjälpa bristen. De kan då bestämma inom vilken tid felet ska avhjälpas samt att de kan förena skyldigheten med vite. Detta framgår av 16 § andra stycket och gäller för bostadslägenheter.

Då du inte verkar få någon kontakt med din hyresvärd, som jag förstår det, kan det för dig som hyresgäst eventuellt vara enklare att vända sig till hyresnämnden.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”