Hyresvärd åtgärdar inte mögel i bostad

2020-12-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej. Jag flyttade in i ett hus för 1år sedan och såg att där fanns lite mögel i badrummet. Hyresvärden påstod att det bara vara under mattan och att det syntes genom silicon-fogarna och att det skulle vara omöjligt för det att sprida sig. Eftersom jag inte hade ngt till val om jag inte ville bo på gatan tackade jag ja till objektet. Ett år senare så har möglet spridit sig och hyresvärden vill inte åtgärda problemet. Han kommer alltid med dom billigaste lösningarna som inte fungerar. som att tex köpa mögelktvätt. Går inte att tvätta bakom väggarna precis...... Jag bor själv med min 3 åring och det stinker mögel i badrummet. Hyresgästföreningen är ett skämt precis som alla fackliga organisationer.Hur går jag till väga? Tack.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det gäller en förstahandsuthyrning, vilket gör att jordabalkens 12 kap. (s.k.hyreslagen) blir tillämpligt. Om det istället gäller andrahandsuthyrning så tillämpas hyreslagen parallellt med lagen om uthyrning av egen bostad.

Hyresvärdens skyldigheter:

Enligt 9 § hyreslagen ska hyresvärden överlämna bostaden i sådant skick att den enligt "allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet". Hyresvärden har även en skyldighet att upprätthålla detta skick under hela hyrestiden, 15 § hyreslagen. När en brist uppstår i en hyresbostad ska den avhjälpas av hyresvärden inom skälig tid.

Ditt fall:

En första åtgärd från hyresvärdens sida kan vara t.ex. mögeltvätt som i ditt fall. Dock som du skriver så är det inte tillräckligt om möglet har spridit sig bakom väggarna. Din hyresvärd har därmed inte uppfyllt sina skyldigheter mot dig som hyresgäst. I din fråga skriver du att möglet redan fanns när du fick tillträde till bostaden, vilket gör att 11 § hyreslagen aktualiseras. Enligt punkt 1 i bestämmelsen har du rätt att själv avhjälpa bristen på hyresvärdens bekostnad om hyresvärden underlåter att göra detta efter tillsägelse. Punkt 3 säger att hyresgästen har rätt till skälig nedsättning av hyran för den tid hyresbostaden är i bristfälligt skick. Punkt 5 stadgar att du som hyresgäst kan ansöka om ett åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden, där hyresvärden föreläggs att avhjälpa bristen.

Sammanfattning:

Mögel är skadligt och bör därmed ses om en brist i bostaden som hyresvärden ska åtgärda. Mitt råd till dig är att du återigen kontaktar hyresvärden och påpekar att möglet inte går bort med mögeltvätt, och att hyresvärden måste åtgärda bristen på annat sätt. Om hyresvärden ändå inte åtgärdar bristen skulle jag rekommendera dig att ansöka om ett åtgärdsföreläggande hos hyresnämnden (läs mer om detta här).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1925)
2021-04-12 Uppsägning i förtid vid uthyrning av privat villa till ett företag
2021-04-12 Under vilka förutsättningar kan borgensmannen frånträda åtagandet?
2021-04-11 Överlåtelse av hyresrätt
2021-04-06 Hyreshöjningar

Alla besvarade frågor (91131)