Hyresrättsliga frågor efter oanträffbar hyresgäst

Hej !

Jag hyr ut en stuga till en kvinna, t.o.m. 15 Juni 2017 med 3 månaders uppsägning.

Kallhyran är på 3000 kr i månaden som betalas i förskott, kostnaden för el och vatten betalas i efterskott, då jag läser av el och vatten varje månadsskifte. Allt framgår klart och tydligt i kontraktet vi skrivit och undertecknat med datum och namn.

Nu har hon utan förvarning flyttat 31/3, fick ett sms om det samt att hon anklagar mig för ockerhyra, och "vi syns i rätten ?! Hon svarar inte på sms eller när jag ringer.

Det verkar som hon har haft el-elementen ordentligt pådragna hela dagarna, fast jag tipsat henne om att dra ner när hon inte är hemma. När jag läste av el och vatten månadsskiftet Feb/Mars hade hon 27-30 grader !? Så hon har ju självförvållat fått en ganska hög el/vatten-räkning, i Feb. 2667 kr. Efter påminnelse igen om att dra ner så fick hon i Mars, 1424 kr. Det har jag inte fått betalt för plus att hon har kvar 1167 kr ifrån Feb. att betala.

Har jag laglig rätt att kräva hyra, och kostnad för el och vatten t.o.m. 15 Juni ?

Kan jag isåfall kräva allt på en gång eller månadsvis ?

Hon har inte flyttstädat, och har några saker kvar där, nycklarna har hon inte lämnat.

Enligt kontraktet har vi rätt att ta ut en avgift på högst 1500 kr, om inte det är välstädat vid avresa. Lämnar hon inte nycklarna måste vi byta lås oxå.

Kan vi även kräva ersättning för städning och låsbyte ? Hur går jag vidare om hon inte betalar? Kan jag lämna det till Kronofogden ?

Mvh / Hyresvärden

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga innehåller ett antal delfrågor, så jag kommer dela upp dem i punkter så att det ska bli så lätt som möjligt att följa svaret. För tydlighets skull är stugan en lägenhet i lagens mening.

Har avtalet upphört att gälla?

Jag tolkar dina uppgifter som att ni har ett hyresavtal på bestämd tid, men som måste sägas upp tre månader i förväg för att upphöra. Det verkar inte ha skett i tid och effekten av det blir att avtalet fortsätter att gälla på obestämd tid efter 15 juni (jordabalken, JB, 12 kap. 3 § 3 stycket). Avtalet kan då sägas upp för avflyttning när som helst och uppsägningstiden blir tre hela månader med slut vid ett månadsskifte (JB 12 kap. 4 §). Uppsägningen ska vara skriftlig, och du kan skicka den i ett rekommenderat brev till uthyrningsadressen (JB 12 kap. 8 § fjärde stycket).

Det kan också vara så att din hyresgäst har övergivit lägenheten. Det ska framgå av omständigheterna att så är fallet, t.ex. genom att hyresgästen slutat betala hyra, lämnat tillbaka nycklar, tagit med sig sina saker osv. Om det framgår att din hyresgäst inte kommer fortsätta nyttja lägenheten får du genast återta den (JB 12 kap. 27 §). Vid osäkerhet bör du använda dig av uppsägning.

Är hyran oskälig?

Vad gäller sättet att beräkna hyran på är det helt i enlighet med lagens krav (JB 12 kap. 19 §). Hyresbeloppet ska vid tvist bestämmas till skäligt belopp, vilket innebär att en jämförelse görs med liknande lägenheter på orten (JB 12 kap. 55 §). Frågan blir alltså vad motsvarande stugor vad gäller storlek, utrustning, skick osv. i området kostar att hyra. Det bör också vara viktigt att beakta att hyresgästen själv kan påverka vad hyresbeloppet hamnar på. Det riktiga sättet att invända mot hyra på är ansöka om ändring hos hyresnämnden, om inte hyresvärd och hyresgäst kan komma överens på egen hand (JB 12 kap. 54 §). I dagsläget ska du ha all rätt att kräva den innestående hyran som återstår enligt kontraktet.

Nyckel och flyttstäd

Enligt kontraktet ska stugan vara välstädad vid avresa. Här beror det på om hyresgästen har övergivit lägenheten eller om det ska beaktas en uppsägningstid. Om uppsägningstiden gäller har hyresgästen de tre månaderna på sig att städa, annars kan du kräva ersättning med 1500 kr enligt kontraktet direkt. Vad gäller nyckeln utgör den tillbehör till byggnaden (JB 2 kap. 2 §). Att inte lämna tillbaka nycklarna innebär att skada lägenheten vilket medför skadeståndsskyldighet för all skada som uppkommer till följd av vållandet (JB 12 kap. 24 §). Hyresgästen får då ersätta låsbytet. Nycklarna måste lämnas tillbaka beroende på när avflyttningen är; antingen nu om lägenheten är övergiven eller efter uppsägningstid.

Hur gå vidare med kraven?

Du kan absolut vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om ett betalningsföreläggande för att få hyresgästen att betala. Om dina krav bestrids kommer du att få driva igenom dem i tingsrätt.

Jag hoppas att svaret är till hjälp.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000