Hyresrätts skick vid tillträde

2015-02-02 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag flyttat från en hyresbostad till en annan, dom båda tillhör samma firma och besiktad med samma besktningsman. Till det tidigare fick jag en debitering med 4600 kr till knappt synliga smuts i lägenheten enligt besktningsmanen bedömning trots att vi har städat noga. Nya bostad har stora och väl synliga brist i form av smuts och kvar lämnad grejer dessutom olämplig tapet i utsikt men lägenheten fick ändå godkänt resultat vid besktning av samma besktningsman.Vänligen vad är mina skyldigheter och rättigheter enligt hyreslagen.Jag känner mej har blivit orättvis behandlat eftersome jag försökt lösa båda problem med vänligt lösning men de vägrade och lyssnade ej till mina åsikter och tar bara besktningsman befömning allvar. De sa, debiternig till det tidgare bostad står kvar och du kan be kvartersvärd häjlpa dej om du är onöjd med något i lägenhet till det nya bostaden. Som jag sagt lägenheten har stora och väl synliga brister. Jag har filmat och fotogragerat alla brister. Nu blev det inget idea att försöka lösa nånting med hyresvärd arbetledare då jag blivit trottnat efter 5 misslyckades försök.Vänligen jag behöver dina juridisk råd omkring detta. Vänliga hälsningarEhsan Kadum
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gällande din städning och den tillkomna debiteringen med 4600kr är det svårt att komma med några konkreta förslag för hur du ska gå tillväga. I hyresavtalet mellan dig och den tidigare hyresvärden kan det finnas krav på hur städning ska gå till, t.ex. med hjälp av en städfirma. Om du inte uppfyller det har den tidigare hyresvärden möjlighet att debitera dig med kostnaden för den städning som krävs.

Gällande hur den lägenheten som du nu har flyttat in i föreskriver den s.k. hyreslagen (12 kapitlet jordabalken) bland annat om lägenhetens skick. I 9 § framkommer att:

"På tillträdesdagen skall hyresvärden, om inte bättre skick har avtalats, tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet." I andra stycket behandlas fallet då man får avtala om att lägenheten ska vara i sämre skick.

Enligt 12:9 är det alltså hyresvärden som har att tillse att lägenheten är i brukbart skick. Genom rättsfallet NJA 1964 s. 434 slogs det fast att inte bara att el och annan teknik fungerar tillfredsställande utan även att underhållningsskicket ska vara gott. Du skriver att lägenheten har stora och väl synliga brister, detta är något som du kan vända dig till hyresnämnden med då det kan strida mot 12:9 jordabalken. Deras hemsida hittar du här: http://www.hyresnamnden.se/.

Har du fler frågor, eller behöver du hjälp av våra jurister på Lawline kan du kontakta mig på fredrik.holst@lawline.se

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1676)
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående
2020-07-04 Hur går jag tillväga för att få ersättning för skador orsakade av min hyresgäst?
2020-06-30 Hyresrätt och ägande av villa samtidigt
2020-06-30 Granne som spelar trummor på kvällarna

Alla besvarade frågor (81730)