hyresrätt- störningar

Hej!

Jag har en ny granne som röker inomhus och när han vädrar kommer röken in genom mina fönster trots dom är stängda för att dom är i så dåligt skick att dom inte håller tätt. Enligt hyresvärden får man röka i deras lägenheter men det måste väl ligga på hyresvärden att göra något åt det när det är fönstren det är fel på? Röken påverkar min hälsa för jag har börjat känner av i hals, lungor och ögon så jag har nu även svårt att ens vara i mitt hem. Har jag rätt till en ny bostad eftersom att det påverkar min vardag och min hälsa så mycket? Det kommer ju ta lång tid för dom att åtgärda om dom inte säger åt grannen att sluta röka inomhus. För dom fönstren går inte att få tättade, dom går knappt stängas helt så dom måste bytas ut. Jag kan inte visstas i röken så länge. Vet inte var jag ska ta vägen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 12 kap. 25§ Jordabalken (JB) ska hyresgästerna som använder huset se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Hyresgästerna ska vidare vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

I förarbetena till lagen har angivits att utgångspunkten för vad som ska förstås med störningar i boendet är bestämmelserna i hälsoskyddslagen och hälsoskyddsförordningen om sanitär olägenhet. För att falla under olägenhet ansågs en störning kunna vara skadlig i psykiskt eller fysiskt hänseende för en människas hälsotillstånd. Stöd får tas från den allmänna uppfattning om vad som får godtas i ett hus likt ditt och en avvägning får göras av vad som ska anses vara en störning i boendet. Mindre störningar eller sådana som är tillfälligt övergående måste grannarna tåla. Hänsyn tas inte till om grannarna är känsliga än normalt (prop. 1992/93:115 s. 30). I ditt fall finns utrymme att argumentera för att röken påverkar dig i både psykiskt och fysiskt hänseende.

Av 12 kap. 9§ JB framgår att hyresvärden på tillträdesdagen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. Dagen du flyttat in ska alltså bostaden vara bebolig och i acceptabelt annars kan du vara berättigad skadestånd. Enligt 12 kap. 15§ JB gäller hyresvärdens underhållskyldighet under hela hyresperioden. Hyresvärden är likaså skyldig att med skäliga tidsmellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Du har angivit att det är problem med dina fönster och eftersom det påverkar din boendesituation kraftigt bör hyresvärden åtgärda detta. Vad gäller rätten att byta bostad hänvisar jag dig att läsa här.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000