FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt30/06/2020

Hyresrätt och ägande av villa samtidigt

Jag hyr en hyresrätt i en storstad sedan 1 år tillbaka, betalat hyran punktligt, aldrig stört någon. Nu vill hyresvärden säga upp kontraktet då de anser att jag inte bor där permanent trots att jag är folkbokförd på lägenheten och inte har eftersändning. De anser att eftersom jag äger 50% av en villa 10 mil bort från staden så ska den juridiskt anses som min permanenta bostad. Har de rätt i det? Kan de bryta mitt förstahandskontrakt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss med din fråga.

Ja du kan förlora din hyresrätt om du innehar hyresrätt och samtidigt äger en annan bostad. Det finns praxis då personer har förlorat sin hyresrätt i dessa fall men det finns även praxis då personer har fått rätt att behålla sin hyresrätt.

Troligen hänvisar din hyresvärd till uppsägning enligt 12 kap 46 § 10 p. Jordabalken vilket innebär att en intresseavvägning ska ske mellan hyresvärd och hyresgäst. Vid intresseavvägningen ska hyresgästens intresse av att behålla sin hyreslägenhet vägas mot hyresvärdens intresse av att disponera lägenheten. För att det ska föreligga ett sakligt skäl för uppsägning krävs att hyresvärden har ett påtagligt partsintresse. Som exempelvis att lägenheten ställs till bostadsförmedlingens förfogande, det vill säga att någon med behov av bostaden ska få ta över den. Om hyresvärden har ett sakligt skäl till uppsägningen krävs det att du som hyresgäst har ett skyddsvärt intresse av att behålla lägenheten för att bo kvar. Ett exempel på detta är behovet av en fast bostad för dig att bo i själv. Du behöver bevisa att du har ett faktiskt behov av din bostad trots att du äger villan till 10% på annan ort. Det är vidare bra om du kan ange en godtagbar orsak till varför du äger 10 % av en fastighet men ändå har behov av att bo kvar i hyresrätten.

Din hyresvärd är skyldig att hänskjuta tvisten till hyresnämnden senast en månad efter hyrestidens utgång enligt 12 kap 49 § jordabalken, om denne har sagt upp dig med hänvisning till 12 kap 46 § jordabalken. Detta ska framgå i den skriftliga uppsägningen, annars är den ogiltig. Du bör ta tvisten till hyresnämnden och argumentera för att ditt behov av hyresrätten är stort eftersom den utgör din permanenta bostad. Jag rekommenderar att du anlitar en jurist, om du vill anlita oss kan du boka tid via https://lawline.se/boka

Vänligen,

Jessica KondukRådgivare
Hittade du inte det du sökte?