Hyresnedsättning och skadestånd vid renovering av hyresrätt

Jag har inte kunnat bo i min lägenhet på fem veckor pga renovering som gjorde hela lägenheten obeboelig. Skulle tagit en och en halv vecka. Har fått bo på annat håll vilket kostat mej en hel del. Undrar nu om jag verkligen måste betala hyra för tiden jag inte kunnat bo i lägenheten.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två möjligheter för dig att kompenseras för att lägenheten inte har kunnat användas: hyresnedsättning och eventuellt även skadestånd.

1. Hyresnedsättning

Om hinder eller annat men uppstår i möjligheten att nyttja en lägenhet har hyresgästen rätt till skälig nedsättning av hyran under den tid hindret kvarstår, om inte hyresgästen själv har varit oaktsam och därigenom har orsakat hindret (12:16 3 p samt 12:11 3 p jordabalken).

Om hinder föreligger har du alltså rätt till hyresnedsättning och hur stor nedsättningen blir baseras främst på hur lång tid och i vilken omfattning du inte har kunnat använda lägenheten. I ditt fall har hinder funnits i nyttjanderätten i och med att du inte har kunnat bo i din lägenhet under renoveringen. Hyresnämnden, vilket är den domstol som prövar hyresrättstvister, kan däremot vara relativt hård när den bedömer i vilken grad hyresrätten är oanvändbar. Bara för att t.ex. ett rum inte går att använda betyder inte det att man har rätt till 100 % hyresnedsättning. Om lägenheten däremot, beroende på omständigheterna i din situation, bedöms vara helt oanvändbar har du dock rätt till 100 % hyresnedsättning, alltså en nedsättning av hyran motsvarande fem veckors hyra, om det inte är du som genom oaktsamhet har orsakat att renoveringen var behövlig.

2. Skadestånd

Om du dessutom har lidit skada av av renoveringarna, t.ex. genom att du har betalat mer i hyra för det boende du har haft under renoveringarna eller om den bostaden har varit sämre än din vanliga bostad har du även rätt till skadestånd från din hyresvärd, om hyresvärden inte visar att renoveringarna inte beror på hans försummelse (12:16 3 p samt 12:11 4 p jordabalken). Om du har lidit skada av att inte bo i din vanliga lägenhet har du alltså, utöver hyresnedsättningen, även rätt till kompensation för skadan av din hyresvärd. Om hyresnämnden däremot skulle bedöma att lägenheten inte är fullt oanvändbar blir det däremot troligen svårare att få skadestånd i och med att skadan då kanske inte är en adekvat följd av hyresvärdens oaktsamhet som resulterat i renoveringarna.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Med vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000