Hyreslagens tillämplighet

2019-11-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag äger en fastighet där jag bor där det finns en separat uthyrningsdel som jag nu vill börja hyra ut. Innebär det att jag hyr ut en bostadsrätt (den är ju en del av min fastighet) eller en hyresrätt? Alltså gäller hyreslagen eller Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det rör sig inte om en bostadsrätt då det bland annat krävs att det skapas en bostadsrättsförening, som är en ekonomisk förening med syfte att upplåta bostadsrätter. Av 12 kap. 1 § jordabalken, även kallad hyreslagen, följer att lagen är tillämplig då del av hus upplåts mot ersättning. I ert fall är alltså hyreslagen tillämplig.

Är då lag om uthyrning av egen bostad tillämplig?

Av 1 § 1 st. följer att lagen gäller om det rör sig om ett sådant hyresavtal som följer av 12 kap jordabalken (vilket vi konstaterat att det rör sig om) och det behöver också falla utom ramarna för näringsverksamhet. Att hyra ut en del av sitt hus är inte att anse som näringsverksamhet. Av 1 § 2 st följer att 12 kap. jordabalken gäller, såvida inte annat föreskrivs i denna lag (lag om uthyrning av egen bostad). Det leder till att du kommer finna mest ledning i jordabalkens 12 kap.

Hoppas att detta besvarade din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Hellem Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82731)