Hyreslagen och Lagen om uthyrning av ergen bostad tvingande till hyresgästens förmån

2020-05-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Vad gäller för följande:Vi har sålt vår lägenhet och flyttar ut 1 Juni, men har köpt ett nyproducerat (som byggs just nu) hus med inflytt under September. Vi behöver därmed ett boende för tiden mellan dessa datum.Vi står långt fram i kö för en lägenhet med tillfälligt hyreskontrakt (sk korttidskontrakt utan besittningsrätt) där hyresvärden kräver att "man ska bo stadigvarande". Det är tre månaders uppsägningstid under de första fyra månaderna därefter 1 månads uppsägning. Kan vi, om vi får lägenheten, säga upp kontraktet den sista Juni och därmed flytta ut i slutet av September utan några påföljder?
SVAR

Hej och tack för att vänder dig till lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni kan säga upp avtalet tre månader innan utflytt, trots att det kanske inte räknas som att ni har bott stadigvarande i lägenheten, utan att riskera att drabbas av några påföljder.

Lagval:

Två olika lagar kan vara tillämpliga rörande ert framtida hyresförhållande. Om hyresvärden själv äger lägenheten som hen hyr ut, och alltså inte hyr ut den i kommersiellt syfte, så ska lagen om uthyrning av egen bostad gälla. Om ni ska hyra en hyreslägenhet som hyresvärden hyr ut i kommersiellt syfte så gäller hyreslagen i 12 kap JB.

Båda dessa lagar är tvingande till hyresgästens förmån. Hyresvärden kan alltså inte avtala om sämre villkor för hyresgästen än vad dessa lagar stadgar utan endast avtala om förmånligare villkor. Om någonting i hyresavtalet i din fråga avviker från den tillämpliga lagen, till nackdel för dig som hyresgäst, gäller det alltså inte i praktiken.

Då jag inte utifrån din fråga kan avgöra hur ert hyresförhållande ska klassificeras så kommer jag nedan att beskriva hur det blir om respektive lag är tillämplig.


Om 12 kap JB gäller:

Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte tidigast 3 månader från uppsägningen, 12 kap. 4 § jordabalken, alltså i enlighet med ert kontrakt. Ni kan alltså även enligt 12 kap jordabalken säga upp hyresavtalet att gälla före den sista juni 2020 och ha rätt att flytta ut den sista september, utan att riskera några påföljder.

Om lagen om uthyrning av egen bostad gäller:

Om denna lag gäller på ert avtal så har ni en månads uppsägningstid,3 § lag om uthyrning av egen bostad, och hyresvärden har inte möjlighet att avtala om längre uppsägningstid. Då kan ni alltså säga upp avtalet att gälla så sent som sista augusti för utflytt den sista september, utan att riskera några påföljder.

Det spelar alltså ingen roll om hyresvärden skriver i kontraktet att hen kräver att ni "ska bo stadigvarande" då både hyreslagen och lagen om uthyrning av egen bostad som sagt är tvingande till er fördel.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till med flytten!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1846)
2021-01-22 När anses jag ha behov av mitt lägenhet?
2021-01-21 Kan en hyresvärd begränsa middagsgäster att vistas i de gemensamma utrymmena?
2021-01-21 Uthyrning i andra hand på grund av studier på annan ort
2021-01-19 Kan jag få hyresnedsättning för buller i samband med renovering?

Alla besvarade frågor (88318)