Hyresgästers möjlighet till rättelse efter varning

2020-04-16 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har blivit delgiven uppsägning av mitt hyresavtal pga min före detta pojkvän som orsakade störningar för mina grannar. Jag mottog en varning och han har därefter flyttat ut. Nu undrar jag om jag kan bestrida uppsägningen då jag efter varningsbrevet vidtog åtgärder?mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om hyresrätter finns i 12 kap Jordabalken (JB).

Jag utgår ifrån att din hyresvärds uppsägning uppfyller formkraven när jag besvarar frågan.

Gällande rätt:

Störningar i boendet står det om i 12 kap 25 § JB. När en hyresgäst använder lägenheten skall hen se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö. Hyresgästen är skyldig att undvika störande beteende när han eller hon använder lägenheten. Vanliga exempel på störningar är nedskräpning, störande ljud i form av t.ex. musik eller skrik, vanskötsel av djur, våld, hot eller aggressivt beteende.

Om det förekommer sådana störningar ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse för att få störningarna att upphöra. Rättar sig inte hyresgästen efter tillsägelsen utgör det en grund för att förverka hyresrätten enligt 12 kap 42 § JB. Det får ske i förtid och alltså utan någon uppsägningstid.

Enligt 12 kap 43 § kan hyresgästen inte sägas upp från lägenheten på grund av vanvården om en rättelse har gjorts innan hyresvärden säger upp avtalet. Efter att tillsägelsen skickats måste alltså den boende få en chans att vidta rättelse. Det finns inga fastslagna tidsfrister men rättelse ska ske "utan dröjsmål".

I ditt fall:

Det finns alltså ett förbud för din hyresvärd att säga upp lägenheten om du såg till att störningarna upphörde utan dröjsmål efter tillsägelsen. Enligt din beskrivning var din pojkvän den främsta källan till störningarna. Om han då flyttade ut ur lägenheten direkt efter tillsägelsen bör du anses ha fått störningarna att upphöra i enlighet med 12 kap 43 § JB och din hyresvärd har inte rätt att säga upp ditt hyreskontrakt.

Jag råder dig att börja med att kontakta din hyresvärd, som du själv föreslog i din fråga, och se om ni kan komma överens. Om hyresvärden står fast vid sin uppsägning har du möjlighet att stämma hyresvärden vid tingsrätten. Det är den som påstår att en störning föreligger som ska bevisa detta vid en eventuell tvist. Det är alltså hyresvärden som måste bevisa att störningen fortsatte efter tillsägelsen. Om du bestämmer dig för att stämma din hyresvärd föreslår jag att du tar kontakt med en advokat för att få hjälp då det kan bli ganska komplicerat.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1888)
2021-02-28 Kan en hyresvärd lägga över reparationsansvaret på hyresgästen?
2021-02-27 Får hyresvärd låsa utrymme?
2021-02-27 Gäller 12:25 JB i ökad utsträckning om grannen är känslig?
2021-02-26 Är hyresgästen skyldig att betala för reparationer?

Alla besvarade frågor (89679)